PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN: Oddziały mistrzostwa sportowego powstaną w ogólnodostępnych szkołach

  • PAP/EM    24 stycznia 2017 - 14:48
MEN: Oddziały mistrzostwa sportowego powstaną w ogólnodostępnych szkołach
Minimalny obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach mistrzostwa sportowego będzie wynosił co najmniej 16 godzin w tygodniu (fot.bartozyce.um.pl)

Od 1 września 2017 r. będą mogły powstawać oddziały mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych - wynika z projektu rozporządzenia regulującego działanie szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, który MEN skierowało do konsultacji .
Zgodnie z nim, obok obecnie funkcjonujących w systemie szkół mistrzostwa sportowego i szkół sportowych oraz oddziałów sportowych w szkołach ogólnodostępnych, będzie możliwe tworzenie w szkołach ogólnodostępnych także oddziałów mistrzostwa sportowego. Warunkiem utworzenia oddziału mistrzostwa sportowego będzie - tak jak jest w przypadku szkół mistrzostwa sportowego - posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego. Jednocześnie dopuszczono możliwość realizowania tego szkolenia z wykorzystaniem na podstawie umowy obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek.

Minimalny obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach mistrzostwa sportowego będzie wynosił co najmniej 16 godzin w tygodniu, tak jak obecnie w szkołach mistrzostwa sportowego. W szkole sportowej i oddziale sportowym minimalny wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin w tygodniu.

W projekcie zaproponowano także przepisy, zgodnie z którymi szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego ma być prowadzone na podstawie programów szkolenia, opracowanych dla poszczególnych rodzajów sportów przez polskie związki sportowe i zatwierdzone przez ministra sportu. Dotychczasowe przepisy tego nie wymagają.

W projekcie zapisano też obowiązek współpracy oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ze związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej przy realizacji programów szkolenia sportowego. Współpraca ta ma polegać na wzajemnym udostępnianiu obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

W oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych - tak jak dotychczas - pozostawiono jedynie możliwość, a nie obowiązek, realizowania programów szkolenia we współpracy ze związkami, stowarzyszeniami i uczelniami.

W projekcie rozporządzenia zachowano - również tak jak dotąd - wyszczególnienie dwóch etapów szkolenia sportowego: ukierunkowany (mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących ucznia do szkolenia w konkretnej dyscyplinie sportu) i specjalistyczny. Każdy etap realizowany jest w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Jednocześnie w projekcie zapisano, że oba etapy szkolenia mogą być realizowane we wszystkich typach szkół.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie dopuszcza możliwość prowadzenia etapu szkolenia ukierunkowanego tylko w klasach IV-VI dotychczasowych szkół podstawowych i w gimnazjach, a etapu specjalistycznego - w szkołach ponadgimnazjalnych. Wyjątkiem są dyscypliny takie jak pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy, w których ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być realizowany już od I klasy szkoły podstawowej, a specjalistyczny - od I klasy gimnazjum.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.