PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN odpowiada na zarzuty dotyczące SIO

  • em    25 marca 2014 - 13:31

Unia Metropolii Polskich zwróciła się do resortu edukacji z apelem o podjęcie działań na rzecz poprawy funkcjonowania systemu informatycznego obsługującego zmodernizowane SIO.
- Takie działania są stale prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Informatyczne Edukacji. Poszczególne problemy są na bieżąco diagnozowane i sukcesywnie rozwiązywane - informuje w odpowiedzi MEN.

Jednak ze względu na skomplikowanie poszczególnych zagadnień „ostateczny czas udostępnienia niezbędnych zmian w programie jest różny".

Samorządowcy nie zgadzają się m.in. z  koniecznością pracy na jednym stanowisku. Zgodnie z art. 5 ustawy o SIO dla poszczególnych podmiotów prowadzona jest jedna lokalna baza danych SIO. Z tego względu przyjęto rozwiązanie, w ramach którego zasadniczo aplikacja powinna być zainstalowana na jednym komputerze. 

- Sygnały otrzymywane od użytkowników (nie tylko do jednostek samorządu terytorialnego, ale również z większych szkół i placówek oświatowych) uświadomiły nam, że dla wielu jednostek tego typu rozwiązanie może stanowić znaczne ograniczenie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z ustawy o SIO - pisze MEN.

Stworzenie możliwości pracy wielostanowiskowej wymaga wielu zmian w programie oraz, prawdopodobnie, również zmian w ustawie o SIO. W związku z powyższym realizacja takiej funkcjonalności może zostać przewidziana w dalszych planach rozwoju systemu - dodaje.

Problemem dla organów prowadzących jest też procedura nadawania upoważnień. Jak wskazują, często informacja o tym, że wniosek został przyjęty, nie dociera do osoby występującej z wnioskiem.

- W szczególności w przypadku podania błędnego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, dla którego skrzynka odbiorcza jest przepełniona, niemożliwe jest skuteczne dostarczenie komunikatu do odbiorcy - odpowiada MEN.

Według Unii Metropolii Polskich uciążliwe jest ponadto cofanie upoważnień wyłącznie przez kierownika jednostki - prezydenta miasta (wójta, burmistrza).

- Obowiązek ten jest tak samo realizowany we wszystkich podmiotach udzielających upoważnień do dostępu do bazy danych SIO, w tym w organach administracji rządowej - podkreśla jednak MEN.

Ale są też sprawy, które udało się rozwiązać. Powstała „Strefa zalogowanych", w której udostępniane są raporty przygotowane dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wylicza resort, obecnie w strefie dostępne są następujące raporty: Wykaz szkół i placówek oświatowych zarejestrowanych w RSPO, Dzieci w wychowaniu przedszkolnym według typów placówek i wieku, Informacja statystyczna o szkołach i placówkach, Nieruchomości gruntowe, Tereny sportowe, Pomieszczenia, Funkcje pomieszczeń, Komputery i dostęp do Internetu, Wyposażenie. Zarówno MEN, jak i CIE są otwarte na współpracę z samorządami w zakresie przygotowania bazy kolejnych raportów.

Pełna odpowiedź MEN na stawiane zarzuty znajduje się w załączniku. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.