PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN: podpisano podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych

  • PAP/JS    30 stycznia 2018 - 23:10
MEN: podpisano podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych
Opracowanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych jest związane z wprowadzaniem reformy edukacji zmieniającej ustrój szkolny w Polsce (fot. pixabay.com)

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dla 2-letniej branżowej szkoły II stopnia. Podstawa odzwierciedla kluczowe cele reformy oświaty - podkreśla MEN.
  • Zwiększony został wymiar godzin przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym przedmiotu wiedza o społeczeństwie - do 8 godzin tygodniowo.
  • Spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, dyrektor liceum ogólnokształcącego lub technikum będzie ustalał jeden, który będzie realizowany obowiązkowo przez uczniów w klasie I.
  • W liceum i technikum dyrektor szkoły będzie miał możliwość zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym albo przydzielenia godzin na realizowanie przedmiotów uzupełniających.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne, a nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Opracowanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych jest związane z wprowadzaniem reformy edukacji zmieniającej ustrój szkolny w Polsce, w tym wydłużającej m.in. okres nauki w liceach i technikach oraz wprowadzającej szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. Zmiana struktury szkół pociągnęła za sobą zmianę podstawy programowej.

Zgodnie z przyjętym dokumentem, w liceach ogólnokształcących i technikach został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki (z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym. W związku z tym uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W liceum ogólnokształcącym uczniowie będą mogli wybrać od 2 do 3 przedmiotów z zakresu rozszerzonego.

Geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin w zakresie podstawowym, zostaną włączone do grupy przedmiotów z zakresu rozszerzonego, realizowanych w wymiarze 6 godzin tygodniowo, do których zaliczają się: język obcy nowożytny, historia, matematyka oraz informatyka.

Zwiększony został wymiar godzin przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym przedmiotu wiedza o społeczeństwie - do 8 godzin tygodniowo.

Spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, dyrektor liceum ogólnokształcącego lub technikum będzie ustalał jeden, który będzie realizowany obowiązkowo przez uczniów w klasie I.

W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania.

W liceum i technikum dyrektor szkoły będzie miał możliwość zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym albo przydzielenia godzin na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.