PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN powinien określić warunki dot. bezpłatnego podręcznika

  • PAP    5 marca 2014 - 18:13
MEN powinien określić warunki dot. bezpłatnego podręcznika

- Możliwość wydania przez MEN rozporządzenia określającego warunki jakie muszą spełniać bezpłatne podręczniki dla uczniów - zawiera poprawka zgłoszona w środę przez senatorów PiS do nowelizacji otwierającej MEN drogę do przygotowania bezpłatnych podręczników dla najmłodszych uczniów.
Poprawkę podczas debaty zgłosił senator PiS Kazimierz Wiatr, który mimo zastrzeżeń, określił nowelizację ustawy o systemie oświaty "krokiem w dobrym kierunku" będącą odpowiedzią na "od dawna zgłaszane postulaty, że podręczniki są zbyt drogie i zbyt ciężkie".

Wiatr tłumaczył, że zgłoszona przez niego poprawka wynika z troski o jakość podręcznika dla najmłodszych uczniów. "Najważniejsze jest to, że wprowadzamy tutaj możliwość wydania rozporządzenia przez ministra, które określi szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego, a także określi warunki, jakie muszą spełniać podręczniki" - powiedział Wiatr.

Czytaj też: Rewolucja podręcznikowa – jak nie zepsuć dobrej idei?

PiS złożył także kilka innych poprawek dotyczących m.in. kwestii rzeczoznawców mających opiniować bezpłatny podręcznik.

Nowelizacja, którą w środę zajął się Senat stanowi, że "minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (...) może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części". Analogiczne prawo będzie miał minister kultury, o ile podręcznik ma dotyczyć szkół artystycznych. Zlecone podręczniki będą dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa. Dotychczas ministrowie jedynie dopuszczali podręczniki przygotowane przez podmioty zewnętrzne, a opracowanie podręczników mogli zlecić tylko jednostkom sobie podległym (teraz będą mogli zlecić opracowanie także innym instytucjom), nie mogli też zlecić ich wydania.

Nowelizacja ma pozwolić, by już 1 września 2014 r. uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych otrzymali bezpłatny podręcznik. Minister edukacji będzie na jej podstawie mógł przygotować podręczniki także dla uczniów w klasach II i III. Podręcznik ma być opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - instytucję podległą resortowi edukacji.

Podczas środowej debaty senatorowie PO i PiS zgodzili się, że zapowiedziane przez rząd wprowadzenie do szkół bezpłatnych podręczników, nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale także tych ze starszych klas, to dobre rozwiązanie.

Senator PO Andrzej Szewiński podkreślił, że dzięki zmianom "w niedalekiej przyszłości znacznie zmniejszą się ceny obowiązujących podręczników". "To początek ścieżki legislacyjnej, której finalnym efektem będzie regulacja umożliwiająca przygotowanie przez ministerstwo bezpłatnych podręczników dla najmłodszych uczniów" - powiedział.

Zwrócił przy tym uwagę, że w Polsce podręczniki szkolne należą do najdroższych w Unii Europejskiej. Przywołał także dane GUS, zgodnie z którymi 5 proc. rodzin posiadających jedno dziecko i 15 proc. rodzin posiadających nie mniej niż troje dzieci "nie stać na kupno pełnego tzw. boxu podręczników".

O pozytywnych skutkach nowelizacji, w tym obniżeniu cen podręczników, mówili także senatorowie PiS, ale zastanawiali się, czy w tak krótkim czasie, do września br. uda się przygotować podręcznik dobrej jakości.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.