PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN: powołano Radę opiniodawczo-doradczą do spraw edukacji o Holokauście

  • PAP/JS    31 stycznia 2018 - 18:11
MEN: powołano Radę opiniodawczo-doradczą do spraw edukacji o Holokauście
Jak podaje MEN, w skład Rady weszły osoby "wyróżniające się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o Holokauście". (fot. MEN.twitter)

Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało Radę opiniodawczo-doradczą do spraw edukacji o Holokauście - poinformował resort. Rada ma m.in. przygotowywać propozycje działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, jej szefem został wiceminister Maciej Kopeć.
  • Do zadań Rady należeć będzie przygotowanie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów, opracowań i materiałów z tej dziedziny.
  • Ministerstwo w komunikacie zaznaczyło także, że Polska "jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy na wszystkich poziomach kształcenia".
  • MEN prowadzi również działania na rzecz doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy o relacjach polsko-żydowskich, w tym o Holokauście oraz wspierania realizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

Jak podaje MEN, w skład Rady weszły osoby "wyróżniające się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o Holokauście".

Radę tworzą m.in.: zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN prof. Włodzimierz Suleja, zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prof. Dariusz Stola, wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, kierujący pracami Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście dr Andrzej Kacorzyk, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Anna Stupnicka-Bondo, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dr Anna Stróż. Pracami Rady będzie kierował pełnomocnik ministra edukacji do spraw kontaktów polsko-żydowskich, wiceszef MEN Maciej Kopeć.

"Dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych, organizacji pozarządowych, minister edukacji już w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście, jako organu pomocniczego ministra" - podało w komunikacie ministerstwo. W środę odbyło się pierwsze spotkanie jej członków.

Do zadań Rady należeć będzie przygotowanie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów, opracowań i materiałów z tej dziedziny oraz współpraca merytoryczna w zakresie promocji nowych rozwiązań w zakresie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

"Powołanie nowego gremium wpisuje się w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz edukacji o Holokauście na każdym poziomie kształcenia oraz rozwoju dobrych praktyk w tym obszarze, a także w zobowiązania Polski przyjęte na forach międzynarodowych" - podaje MEN.

Ministerstwo w komunikacie zaznaczyło także, że Polska "jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy na wszystkich poziomach kształcenia". Podkreślono też, że cele kształcenia i treści nauczania dotyczące Holokaustu są uwzględnione w dotychczasowej podstawie programowej, w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.