PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN przypomina o zmianach w egzaminie maturalnym

  • PAP    25 marca 2013 - 18:50
MEN przypomina o zmianach w egzaminie maturalnym

W kwietniu zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, określający nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r.
Obecnie trwają końcowe prace redakcyjne nad projektem nowelizacji, który 21 stycznia br. trafił do konsultacji społecznych - informuje MEN w komunikacie.

O planowanych zmianach w egzaminach zewnętrznych Ministerstwo Edukacji Narodowej informowało od samego początku wdrażania zmian programowych, czyli od roku szkolnego 2009/2010 r. Już jesienią 2009 r., podczas corocznych Salonów Maturzystów odbywających się w największych ośrodkach akademickich, prezentowane były kierunki rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych - plany na lata 2012 i 2015.

Prezentowane wówczas plany obejmowały:- zmiany w sprawdzianie od 2015 r. (w szczególności zastąpienie badania ponadprzedmiotowych umiejętności w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce, sprawdzaniem wiedzy i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego); - wprowadzone już w 2012 r. zmiany w egzaminie gimnazjalnym (wyodrębnienie egzaminu z języka polskiego, historii i społeczeństwa, matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz wprowadzenie egzaminu z języka obcego nowożytnego również na poziomie rozszerzonym dla uczniów, którzy kontynuowali naukę języka obcego od szkoły podstawowej); - zmiany w maturze od 2015 r. (w szczególności obowiązek przystąpienia do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów).

W lutym 2012 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204), zgodnie z którym, od roku szkolnego 2012/2013 r. prowadzona jest organizacja nauczania w klasach I szkół ponadgimnazjalnych.

To rozporządzenie określa, że począwszy od klasy II uczniowie liceum i technikum muszą uczyć się co najmniej dwóch wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym (uczniowie liceum od 2 do 4 przedmiotów, uczniowie technikum - 2). Szczegółowa organizacja nauczania, w tym ustalenie rozkładu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w cyklu kształcenia (3 letni w liceum, 4-letni w technikum) zależy od szkoły.

Ostateczny kształt propozycji zmian w sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej oraz egzaminie maturalnym od 2015 r. został podany do publicznej wiadomości 28 czerwca 2012 r., przy okazji prezentacji wyników matury 2012 r., podczas zorganizowanej w MEN konferencji prasowej oraz 21 stycznia 2013 r., kiedy to przekazany został do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Zaproponowane w tym projekcie zmiany są konsekwencją zmian w organizacji nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, jakie nastąpiły od roku szkolnego 2012/2013.

Część obowiązkowa egzaminu maturalnego nie ulegnie zmianie - absolwenci liceum i technikum będą przystępować do egzaminu z trzech przedmiotów, których uczą się przez cały okres kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, tj. języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Przedmioty te będą zdawane na poziomie podstawowym.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.