PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN, reforma oświaty: Nowa sieć szkół jest ukształtowana

  • bad/PAP    1 kwietnia 2017 - 11:52
MEN, reforma oświaty: Nowa sieć szkół jest ukształtowana
Informacje na temat sieci szkół przekazał wiceminister Marek Kopeć. Fot. MEN

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali wszystkie nadesłane do nich uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
• Sieć szkół dostosowana do nowego ustroju szkolnego została ukształtowana.

• 31 marca był ostatnim dniem na podjęcie przez samorządy uchwał ostatecznych w tej sprawie.

• Jeśli samorząd nie przyjął takiej uchwały, gimnazja na jego terenie zostaną wygaszone, a nie przekształcone w inny typ szkoły.

Zgodnie ustawami Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, samorządy - jako organy prowadzące szkoły - zostały zobowiązane do opracowania i stworzenia projektu uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, przyjęcia go, a następnie skierowania do opinii kuratora. Na wydanie opinii kuratorzy mieli 21 dni. Kurator mógł wydać opinię pozytywną, ze wskazaniem zmian do uwzględnienia w uchwale ostatecznej lub opinię negatywną. Opinia kuratora była dla samorządu wiążąca.

Czytaj też: Reforma oświaty: Nauczyciele gimnazjów pójdą do sądów?

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie przekazanym w piątek, w całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali wszystkie nadesłane do nich uchwały. "Żadna z uchwał przekazanych kuratorom nie otrzymała opinii negatywnej" - zaznaczono.

Według resortu do 31 marca samorządy w całym kraju powinny podjąć 2858 uchwał. 380 z nich to uchwały dotyczące sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, czyli podejmowane przez powiaty, a 2478 uchwał dotyczy sieci szkół podstawowych i gimnazjów, czyli prowadzonych przez gminy (zgodnie z podziałem administracyjnym, w Polsce są 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich).

Jak poinformował w czwartek wiceminister edukacji Maciej Kopeć, do 28 marca około 40 proc. samorządów podjęło ostateczne uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji; w kilku gminach uchwały nie zostaną podjęte, a spór z kuratorem zakończy się w sądzie. Jak podał, z informacji kuratorów oświaty wynikało, że około 60 proc. samorządów uchwały ostateczne ma podjąć na sesjach zaplanowanych na 29-30-31 marca.

Jeśli samorząd nie podjął uchwały, zmiany nastąpią na mocy ustawy - 6-letnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w 8-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie licea ogólnokształcące zostaną przekształcone w 4-letnie licea, 4-letnie technika przekształcone zostaną w 5-letnie technika, gimnazja będą stopniowo wygaszane, a nie przekształcone w inne typy szkół. Nie przybędzie żadna nowa szkoła, nie zmieniają się więc dotychczasowe obwody szkół podstawowych. Tak stanie się w Łodzi. Tamtejsi radni zdecydowali o zaskarżeniu do sądu opinii kuratora, kwestionującej przedstawiony przez miasto projekt nowej sieci szkół.

Łódzki kurator Grzegorz Wierzchowski wydał opinię "pozytywną warunkowo" dla przygotowanego przez magistrat i przyjętego przez radnych projektu nowej sieci szkół, który zakładał m.in. wygaszenie 11 z 42 gimnazjów, połączenie pozostałych z innymi typami szkół oraz utworzenie czterech nowych podstawówek i jednego liceum. Kurator postulował m.in., aby zamiast czterech nowych szkół podstawowych utworzyć ich osiem, argumentując, że w ten sposób w wielu placówkach udałoby się ograniczyć konieczność nauki na dwie zmiany. Przyjęcie tego rozwiązania było warunkiem uznania jego opinii za pozytywną.×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2017-04-03 13:44:50

    Szkoda, że kierownictwo MEN i wojewodowie do kiepskich szkół chodzili.