MEN: rozporządzenie o indywidualizacji kształcenia w ponownych konsultacjach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do ponownych konsultacji publicznych projekty trzech rozporządzeń dotyczących indywidualizacji kształcenia niepełnosprawnych uczniów.
MEN: rozporządzenie o indywidualizacji kształcenia w ponownych konsultacjach
Do 23 czerwca MEN przedłużył konsultacje publiczne projektów rozporządzeń dotyczących indywidualizacji kształcenia (fot. men.gov.pl)

• Propozycje zmian dotyczą uczniów m.in. z niepełnosprawnościami, chorych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem.

• Rozporządzenia mają doprecyzować zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów.

• MEN podkreśla, że nowe regulacje wzmacniają oddziaływania edukacyjne oraz rewalidacyjne kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Opinie na temat zmian można zgłaszać do piątku 23 czerwca. Chodzi o projekty rozporządzeń dotyczących: warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Indywidualizacja kształcenia w szkole

Jak informuje resort edukacji, uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy mogą chodzić do szkoły, ale wymagają tego, aby część zajęć prowadzona była dla nich w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – będą mieli takie zajęcia w szkole. Zaznaczają, że w przepisach wskazano, iż zespół nauczycieli może wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

Zaś w przypadku uczniów chorych, którzy mogą chodzić do szkoły, ale przez trudności w funkcjonowaniu, w szczególności wynikające ze stanu zdrowia, wymagają, by część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. MEN podkreśla, że warunkiem będzie opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje również możliwość utworzenia klasy terapeutycznej w ciągu całego roku szkolnego.

Indywidualne nauczanie

Indywidualne nauczanie dotyczyć będzie uczniów chorych, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły będą mieli zajęcia w domu. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli mogą oni chodzić do szkoły na wybrane zajęcia z klasą. Jeśli ich stan zdrowia czasowo się poprawi, dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie i dziecko może chodzić do szkoły jak pozostali rówieśnicy. Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły, będą mieli zajęcia w domu.

Czytaj więcej: Indywidualny tok i program nauki na czas określony

- Naszym priorytetem jest umożliwienie rzeczywistego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej. Zaproponowaliśmy elastyczne rozwiązania, które zapewnią organizację kształcenia tych uczniów zgodnie z ich potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej - czytamy na stronie resortu nauki.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE