PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN: rozporządzenie o indywidualizacji kształcenia w ponownych konsultacjach

  • KDS    19 czerwca 2017 - 11:57
MEN: rozporządzenie o indywidualizacji kształcenia w ponownych konsultacjach
Do 23 czerwca MEN przedłużył konsultacje publiczne projektów rozporządzeń dotyczących indywidualizacji kształcenia (fot. men.gov.pl)

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do ponownych konsultacji publicznych projekty trzech rozporządzeń dotyczących indywidualizacji kształcenia niepełnosprawnych uczniów.
• Propozycje zmian dotyczą uczniów m.in. z niepełnosprawnościami, chorych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem.

• Rozporządzenia mają doprecyzować zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów.

• MEN podkreśla, że nowe regulacje wzmacniają oddziaływania edukacyjne oraz rewalidacyjne kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Opinie na temat zmian można zgłaszać do piątku 23 czerwca. Chodzi o projekty rozporządzeń dotyczących: warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Indywidualizacja kształcenia w szkole

Jak informuje resort edukacji, uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy mogą chodzić do szkoły, ale wymagają tego, aby część zajęć prowadzona była dla nich w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – będą mieli takie zajęcia w szkole. Zaznaczają, że w przepisach wskazano, iż zespół nauczycieli może wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

Zaś w przypadku uczniów chorych, którzy mogą chodzić do szkoły, ale przez trudności w funkcjonowaniu, w szczególności wynikające ze stanu zdrowia, wymagają, by część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. MEN podkreśla, że warunkiem będzie opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje również możliwość utworzenia klasy terapeutycznej w ciągu całego roku szkolnego.

Indywidualne nauczanie

Indywidualne nauczanie dotyczyć będzie uczniów chorych, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły będą mieli zajęcia w domu. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli mogą oni chodzić do szkoły na wybrane zajęcia z klasą. Jeśli ich stan zdrowia czasowo się poprawi, dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie i dziecko może chodzić do szkoły jak pozostali rówieśnicy. Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły, będą mieli zajęcia w domu.

Czytaj więcej: Indywidualny tok i program nauki na czas określony

- Naszym priorytetem jest umożliwienie rzeczywistego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej. Zaproponowaliśmy elastyczne rozwiązania, które zapewnią organizację kształcenia tych uczniów zgodnie z ich potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej - czytamy na stronie resortu nauki.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.