PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN zlikwiduje sprawdzian 6-klasitów i pozwoli odwołać się od wyników matury. Jest projekt nowelizacji

  • PAP/AT    18 marca 2016 - 13:21
MEN zlikwiduje sprawdzian 6-klasitów i pozwoli odwołać się od wyników matury. Jest projekt nowelizacji
Tegoroczni szóstoklasiści są ostatnim rocznikiem, który w tym roku w kwietniu przystąpi do sprawdzianu (fot. men.gov.pl)

• Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowany w MEN został skierowany do konsultacji.
• Projekt likwiduje sprawdzian dla szóstoklasistów i daje maturzystom im możliwość odwołania się od wyniku matury.
Projekt przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej został skierowany do konsultacji uzgodnień międzyresortowych i konsultacji zewnętrznych.

Zgodnie z projektem od roku szkolnego 2016/2017 zlikwidowany ma być ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Oznacza to, że tegoroczni szóstoklasiści są ostatnim rocznikiem, który w tym roku w kwietniu przystąpi do sprawdzianu.

"Projekt nie tylko mówi o końcu testów po VI klasie, ale mówi o czymś bardzo ważnym na co czekali maturzyści (…). Powszechne było wołanie o możliwość odwołania od wyniku matury. Mamy więc arbitraż. Będzie można odwołać się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej" - mówiła Zalewska podczas piątkowego briefingu w Sejmie.

Czytaj też: Anna Zalewska, MEN zapowiada wielką debatę o zmianach w oświacie

W projekcie zaproponowano by od 2017 r. maturzyści mieli możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Analogiczne prawo mają mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kolegium ma składać się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki.

Czytaj też: Zmiany w oświacie spowodują zagrożenie dla finansów samorządów

Środki na organizację komisji arbitrażu pochodzić będą z likwidacji sprawdzianu dla szóstoklasistów.

Zgodnie z projektem jeszcze w tym roku szkolnym osoby przestępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Prawo to, od roku szkolnego 2016/2017 r., będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Obecnie można tylko sporządzać notatki z wglądu do pracy.

"W XXI wieku, kiedy młody człowiek ma telefon wszędzie i zawsze, stanie w kolejce po to by przepisać ręcznie odpowiedzi ze swojego własnego arkusza i organizacja tegoż kontrolowania i przepisywania, która była kosztowna i pracochłonna, wydaje się być absurdalna. Zrobienie zdjęcia arkusza skróci czas na właściwe wykorzystanie czasu pracy pracowników okręgowych komisji egzaminacyjnych" - mówiła Zalewska.

Projekt zawiera także nowe regulacje dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy. M.in. zawiera doprecyzowanie katalogu jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do zapewnienia dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego uczniom przybywającym z zagranicy oraz daje możliwości wskazania uczniowi przybywającemu z zagranicy, jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego, szkoły innej niż ta, w obwodzie której uczeń mieszka. Doprecyzowane jest też upoważnienie dla ministra edukacji do wydania rozporządzenia w zakresie dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb osób niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich, którzy uczyli się za granicą.×
KOMENTARZE (2)

  • ada, 2016-03-30 15:42:50

    Do sprawdzian szóstoklasisty: Polecam, testy pobrałam od nich bez problemu!
  • sprawdzian szóstoklasisty, 2016-03-21 18:08:44

    Posiadam skany sprawdzianu szóstoklasisty 2016, wyślę każdemu! Testy wyciekły dosłownie godzinę temu z serwerów CKE! Pisać na sprawdzian.szostoklasisty2016@gmail.com