PARTNER PORTALU
  • BGK

Metryczki subwencji oświatowej ujawnione

  • GK    14 maja 2012 - 12:13
Metryczki subwencji oświatowej ujawnione

Krystyna Szumilas przekazała samorządom tzw. metryczki zawierające dane kalkulacyjne przyjęte do obliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dla danej jednostki samorządu terytorialnego.
W piśmie do burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków (publikujemy je w dziale multimedia) minister edukacji narodowej przypomniała, że łączna kwota subwencji oświatowej na 2012 r. określona została w wysokości 38711095 tys. zł, tj. wyższej w stosunku do określonej w ustawie budżetowej na rok 2011 o 4,8 proc.

Czytaj też: Subwencja ogólna rozparcelowana

Minister przypomniała również, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister finansów przekazuje samorządom część oświatową subwencji ogólnej w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/3 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Dlatego środki na planowane od 1 września 2012 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz na zwiększenie od 1 września 2012 r. zadań edukacyjnych poprzez przyjęcie do szkół sześciolatków, ujęte są proporcjonalnie we wszystkich 12 ratach i nie nastąpi zwiększenie rat subwencji za okres od września do grudnia 2012 r.

Jednocześnie minister przekazała samorządom wykaz szkół i placówek prowadzonych przez daną jednostkę samorządu, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.

Samorządy otrzymały także zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

Minister zwróciła się do samorządów, by ponownie sprawdziły poprawność danych statystycznych, które zostały przyjęte do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 i zawiadomiły resort o ewentualnych błędach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.