PARTNER PORTALU
  • BGK

Miejska spółka nie do prowadzenia szkoły

  • AW    24 maja 2012 - 17:50
Miejska spółka nie do prowadzenia szkoły

Gmina nie może prowadzić szkoły publicznej w formie spółki prawa handlowego ani przekazać prowadzenia szkoły spółce, której jest jedynym udziałowcem - zaznacza urząd województwa podkarpackiego.
Stosownie do art.5 ust.3 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z późn.zm./ jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne.

Szkoły i placówki prowadzone przez samorząd terytorialny, mają zgodnie z art.79 ust.l wyż.cyt. ustawy o systemie oświaty obligatoryjnie formę organizacyjno-prawną tzw. jednostek budżetowych. - pisze w piśmie do ZNP Janusz Olech, dyrektor generalny urzędu woj. podkarpackiego.

Chodzi o sytuacje w gminie Cieszanów. Wojewoda podkarpacki chce uchylenia skutków prawnych decyzji organów Gminy Cieszanów polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki Zakład Obsługi Gminy sp. z o.o. o prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakład Obsługi Gminy Spółka z o.o. w Cieszanowie został utworzony w 2010r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. W uchwale powłującej nową jednostkę wskazano, że celem utworzenia Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań własnych w sferze użyteczności publicznej.

Przedmiot działalności spółki został rozszerzony aktem notarialnym o wykonywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów z uwagi na to, że w dniu dokonywania tych zmian przez gminę istniała spółka prawa handlowego - Zakład Obsługi Gminy sp. z o.o. . do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Powyższa zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników ujętej w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego, a nie na mocy uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie, która podlegałaby ocenie pod kątem zgodności z prawem przez organ nadzoru.

- Należy stwierdzić, że gmina nie może prowadzić szkoły publicznej w formie spółki prawa handlowego, ponieważ prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły publicznej może odbywać się tylko w formie jednostki budżetowej - podkreśla Olech i przypomina też, że gmina nie może także przekazać prowadzenia szkoły na podstawie art.5 ust.5g ustawy o systemie oświaty spółce z o.o. ,której jest jedynym udziałowcem.

Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie szkoły.

Natomiast inne osoby prawne i fizyczne mogą zakładać i prowadzić tylko szkoły niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie określonym w art.82 ustawy o systemie oświaty. W świetle wyż.cyt. przepisów należy stwierdzić, że gmina nie może prowadzić szkoły niepublicznej.

W ocenie organu nadzoru niedopuszczalne jest również prowadzenie szkoły niepublicznej przez Zakład Obsługi Gminy spółkę z o.o., gdzie 100% udziałowcem jest gmina Cieszanów. Takie działanie stanowiłoby obejście wyżej wymienionych przepisów prawnych. Takie stanowisko prezentuje również Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Obserwator, 2012-05-27 00:20:21

    W tej konfiguracji prawnej zapisy ustawy o samorządzie gminnym i kodeks spółek handlowych nie wystarczą. Jest jeszcze nieszczęsna ustawa o systemie oświaty( m.in. art. 79 i 82). Czyli mamy tak wójt sam określa działalność spółki, sam sobie zadanie przekazuje i sam potem je nadzoruje. Spółki oczywiśc...ie prowadzą szkoły ale nie te w których 100% udziałów ma gmina. Prowadzenie szkół to zadanie publiczne obligatoryjne dla jst a nie zadanie fakultatywne. Działalność gospodarcza komunalna to m.in. woda, ścieki i śmieci. Edukacja publiczna jakoś tu mi w ogóle nie pasuje. Spółka jest podmiotem nastawionym na zysk i prowadzi działalność zarobkową.  rozwiń
  • Samorzadowiec, 2012-05-25 21:14:50

    Wojewoda nie ma kompetencji do podważania umowy spółki z o.o.. Spółka z oo jest samodzielnym bytem prawnym chronionym przez Konstytucję. Spółka z oo tak jak i fundacja ma pełne prawa konstytucyjne. Spółka z o.o. w tym przypadku może przejąć szkołę , która musi być najpierw zlikwidowana....  rozwiń