PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Rozwoju: Likwidacja gimnazjów nie oznacza utraty środków z UE

  • MN    15 grudnia 2016 - 17:11
Ministerstwo Rozwoju: Likwidacja gimnazjów nie oznacza utraty środków z UE
Ministerstwo tłumaczy, że środki z UE nie są przeznaczane na infrastrukturę, ale na cel, jakim jest przygotowania ucznia do wejścia na rynek pracy. (fot. commons.wikimedia.org)

• Likwidacja gimnazjów nie wiąże się z utratą dotacji unijnych - pisze resort rozwoju. 
• Dodaje, że środki te są przekazywane na kształcenie uczniów, a ono może się odbywać w różnej strukturze kształcenia i każdym rodzaju szkół. 
• Wskazuje również, że zobowiązania unijne mogą być przenoszone na inne szkoły czy organy prowadzące.
Likwidacja gimnazjów nie oznacza automatycznej utraty dotacji unijnych na realizowane przez nie projekty – tłumaczy w komunikacie Ministerstwo Rozwoju. – Zobowiązania podjęte przez beneficjentów w zakresie zachowania trwałości rezultatów przedsięwzięć sfinansowanych ze środków funduszy europejskich w sytuacji zmiany struktury szkół, w tym stopniowego wygaszania szkół gimnazjalnych, będą każdorazowo wymagały szczegółowej analizy pod kątem możliwości dalszego wykorzystania tych rezultatów do osiągnięcia celów edukacyjnych i zachowania ich funkcji oświatowych.

Resort wskazuje, że celem wsparcia ze środków europejskich w obszarze szkolnictwa powszechnego jest wyposażenie przyszłych absolwentów szkół w kompetencje umożliwiające sprawne ich funkcjonowanie na rynku pracy. Cel ten może zostać zrealizowany w różnej strukturze poziomów kształcenia i różnych placówkach edukacyjnych. Inwestycje w infrastrukturę oświatową, w tym wyposażenie szkół, są wyłącznie środkiem umożliwiającym osiągnięcie tak zdefiniowanego celu i mają charakter subsydiarny wobec skierowanych do uczniów działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj też: Reforma edukacji - struktura szkół zostanie zmieniona

Ponadto, Ministerstwo Rozwoju przytacza art. 71 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, według którego zwrotu środków dla projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020 dokonuje się w okresie pięciu lat od płatności końcowej, jeżeli zajdzie istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Podobne regulacje zawarto w art. 57 rozporządzenia ogólnego nr 1083/2006 w odniesieniu do projektów finansowanych z perspektywy 2007-2013. W związku z tym każdy przypadek naruszenia zasad trwałości interwencji powinien być indywidualnie analizowany.

Co istotne, zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów, będą mogły być przenoszone na inne podmioty (szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące) w ramach sukcesji prawnej, pod warunkiem, że zakładane cele projektu będą nadal realizowane, a funkcje oświatowe infrastruktury dofinansowanej z funduszy UE zostaną utrzymane.

Czytaj też: Kasa od MEN na reformę oświaty to dla gmin za mało

Ministerstwo Rozwoju przekazało takie wytyczne Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi (zarządy poszczególnych województw). Jednocześnie, są one nadal przedmiotem analiz Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Instytucje Regionalne będą informowane na bieżąco o ewentualnych nowych rozwiązaniach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2016-12-16 10:37:41

    Nabywanie kompetencji wykonywania pracy na zmieniającym się rynku pracy powinno stawać się celem reformowania szkolnej edukacji. Niestety zaczęto nie od tego końca. To bardzo duża strata czasu, energii i pieniędzy.