PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo ujednoliciło zasady organizacji kuratoriów

  • pt    25 lipca 2014 - 08:14

6 miesięcy mają kuratorzy oświaty na dostosowanie organizacji kuratoriów do wymagań określonych w nowym rozporządzeniu resortu.
MEN wydał rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Kuratorzy oświaty dostosują organizację kuratoriów oświaty do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Jak wynika z rozporządzenia kuratorium oświaty jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna.

Nazwę, siedzibę oraz zakres działania kuratorium określa statut urzędu wojewódzkiego.Pracą kuratorium kieruje kurator przy pomocy wicekuratora oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.

W przypadkach uzasadnionych rozmiarem zadań, w szczególności liczbą nadzorowanych szkół i placówek, może być powołany drugi wicekurator.

W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w wydziałach kuratorium mogą być tworzone oddziały.

W kuratorium mogą być tworzone stanowiska kierownicze: dyrektorów wydziałów, dyrektorów delegatur,  zastępców dyrektorów wydziałów, zastępców dyrektorów delegatur i kierowników oddziałów.

Treść rozporządzenia TUTAJ

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.