Mniej na doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2013 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli samorządy będą musiały przeznaczyć od 0,5 proc. do 1 proc. rocznych wydatków na ich wynagrodzenia. To efekt uchwalonej w listopadzie przez Sejm ustawy okołobudżetowej. Regulację tę wprowadzono tylko na rok.
Mniej na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Do tej pory odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosił 1 procent.

W uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej napisano, że z doświadczeń ostatnich kilku lat wynika, że środki planowane na doskonalenie, szczególnie w budżetach wojewodów oraz w budżecie MEN, są niewykorzystywane, a w przypadku wojewodów planowane są w niższych wysokościach niż wynika to z obowiązujących przepisów. Praktyka ta jest skutkiem tego, że na doskonalenie zawodowe nauczycieli dysponenci pozyskują środki unijne i te w pierwszej kolejności wydatkują - wyjaśniono.

Dlatego zaproponowano przepis umożliwiający elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Powstałe w wyniku zaplanowania niższej kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli oszczędności w budżetach organów prowadzących szkoły będą mogły być racjonalnie wykorzystane na inne potrzeby w zakresie oświaty.

Przeciw zmianie tego przepisu protestowały Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Prezes ZNP Sławomir Broniarz argumentował, że ograniczenie środków finansowych na doskonalenie doprowadzi do zmniejszenia efektywności systemu doskonalenia nauczycieli i będzie szkodliwe dla rozwoju jakościowego szkół.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

A po co nam dokształceni nauczyciele?

podpisałem, 2012-12-31 16:43:53 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE