Mnistrowie zlecą opracowanie i wydanie podręczników

- Minister edukacji i minister kultury będą mogli zlecać opracowanie i wydanie podręczników szkolnych lub ich części - taki zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który we wtorek będzie przedmiotem obrad rady ministrów.
Mnistrowie zlecą opracowanie i wydanie podręczników

ZAKTUALIZOWANA: W przypadku ministra kultury chodzi o możliwość zlecania opracowania podręczników dla uczniów ze szkół artystycznych.

Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie mechanizmu dopuszczenia do użytku szkolnego tych podręczników z mocy prawa. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, jakość, a w szczególności poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza będzie weryfikowana na etapie ich przygotowania i odbioru. Do tej pory obydwa ministerstwa jedynie dopuszczały do użytku szkolnego podręczniki na wniosek podmiotu posiadającego do niego autorskie prawa majątkowe, czyli prywatnych wydawców.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:  Minusy darmowych książek dla pierwszaków

"Zaproponowane zmiany oznaczają wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które umożliwią podjęcie przez rząd działań zmierzających do zwiększenia dostępności podręczników. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z uprawnień, jakie wprowadza ten projekt ustawy, efektem będzie zwiększenie dostępności podręczników do wybranych przedmiotów nauczania i zajęć" - napisano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu. Zaznaczono, że projekt jest początkiem realizacji projektu "darmowy podręcznik".

10 stycznia br. przedstawiając plany rządu na ten rok premier Donald Tusk, poinformował, że od 1 września 2014 r. dzieci, które pójdą do I klasy szkoły podstawowej, otrzymają darmowy podręcznik. Zaznaczył, że będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik w pierwszej klasie. Tusk dodał, że w 2015 r. z bezpłatnych podręczników skorzystają pierwszo- i drugoklasiści.

W Polsce podręczniki i całe wyposażenie potrzebne do szkoły kupują rodzice. Z przeprowadzonego jesienią 2013 r. sondażu CBOS wynika, że wśród wydatków ponoszonych przez rodziców na wyposażenie dzieci do szkoły największą pozycję w budżecie stanowił zakup podręczników szkolnych; przeciętnie było to 382 zł w przeliczeniu na jedno dziecko.

Część rodzin może dostać dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". W 2013 r. programem objęci zostali uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, w tym odpowiednich klas szkół artystycznych. Są to uczniowie klas najmłodszych oraz uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. O przyznaniu im dofinansowania decyduje dochód na osobę w rodzinie.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji przypomniano, że obowiązujące przepisy przewidują również możliwość dofinansowania przez ministra edukacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych i dla mniejszości narodowych, niezbędnych do podtrzymywania ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Możliwe jest także dotowanie podręczników do kształcenia zawodowego.

"Z uwagi na pilność sprawy i potrzebę niezwłocznego jej rozstrzygnięcia przez radę ministrów, projekt nie był kierowany do uzgodnień międzyresortowych konsultacji, publicznych i opiniowania. Ze względu na ograniczony zakres zmiany, która polega wyłącznie na wprowadzeniu dla właściwych ministrów możliwości zlecania opracowania i wydania podręcznika (lub jego części), zrezygnowano z przeprowadzania konsultacji publicznych" - poinformował we wtorek w komunikacie Paweł Jurek z Biura Prasowego MEN.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dyrektor szkoły do 15 czerwca musi podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE