PARTNER PORTALU
  • BGK

Mnistrowie zlecą opracowanie i wydanie podręczników

  • PAP    21 stycznia 2014 - 17:47
Mnistrowie zlecą opracowanie i wydanie podręczników

- Minister edukacji i minister kultury będą mogli zlecać opracowanie i wydanie podręczników szkolnych lub ich części - taki zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który we wtorek będzie przedmiotem obrad rady ministrów.
ZAKTUALIZOWANA: W przypadku ministra kultury chodzi o możliwość zlecania opracowania podręczników dla uczniów ze szkół artystycznych.

Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie mechanizmu dopuszczenia do użytku szkolnego tych podręczników z mocy prawa. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, jakość, a w szczególności poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza będzie weryfikowana na etapie ich przygotowania i odbioru. Do tej pory obydwa ministerstwa jedynie dopuszczały do użytku szkolnego podręczniki na wniosek podmiotu posiadającego do niego autorskie prawa majątkowe, czyli prywatnych wydawców.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:  Minusy darmowych książek dla pierwszaków

"Zaproponowane zmiany oznaczają wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które umożliwią podjęcie przez rząd działań zmierzających do zwiększenia dostępności podręczników. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z uprawnień, jakie wprowadza ten projekt ustawy, efektem będzie zwiększenie dostępności podręczników do wybranych przedmiotów nauczania i zajęć" - napisano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu. Zaznaczono, że projekt jest początkiem realizacji projektu "darmowy podręcznik".

10 stycznia br. przedstawiając plany rządu na ten rok premier Donald Tusk, poinformował, że od 1 września 2014 r. dzieci, które pójdą do I klasy szkoły podstawowej, otrzymają darmowy podręcznik. Zaznaczył, że będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik w pierwszej klasie. Tusk dodał, że w 2015 r. z bezpłatnych podręczników skorzystają pierwszo- i drugoklasiści.

W Polsce podręczniki i całe wyposażenie potrzebne do szkoły kupują rodzice. Z przeprowadzonego jesienią 2013 r. sondażu CBOS wynika, że wśród wydatków ponoszonych przez rodziców na wyposażenie dzieci do szkoły największą pozycję w budżecie stanowił zakup podręczników szkolnych; przeciętnie było to 382 zł w przeliczeniu na jedno dziecko.

Część rodzin może dostać dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". W 2013 r. programem objęci zostali uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, w tym odpowiednich klas szkół artystycznych. Są to uczniowie klas najmłodszych oraz uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. O przyznaniu im dofinansowania decyduje dochód na osobę w rodzinie.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji przypomniano, że obowiązujące przepisy przewidują również możliwość dofinansowania przez ministra edukacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych i dla mniejszości narodowych, niezbędnych do podtrzymywania ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Możliwe jest także dotowanie podręczników do kształcenia zawodowego.

"Z uwagi na pilność sprawy i potrzebę niezwłocznego jej rozstrzygnięcia przez radę ministrów, projekt nie był kierowany do uzgodnień międzyresortowych konsultacji, publicznych i opiniowania. Ze względu na ograniczony zakres zmiany, która polega wyłącznie na wprowadzeniu dla właściwych ministrów możliwości zlecania opracowania i wydania podręcznika (lub jego części), zrezygnowano z przeprowadzania konsultacji publicznych" - poinformował we wtorek w komunikacie Paweł Jurek z Biura Prasowego MEN.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dyrektor szkoły do 15 czerwca musi podać do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.