PARTNER PORTALU
  • BGK

Na Śląsku powstaje program rozwoju szkolnictwa zawodowego

  • PAP    26 stycznia 2015 - 18:40
Na Śląsku powstaje program rozwoju szkolnictwa zawodowego

Fot. Fotolia

Dostosowanie kształcenia w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy, staże i praktyki dla uczniów u pracodawców, płatne szkolenia nauczycieli w przedsiębiorstwach - zakłada m.in. powstający Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.




Szczegóły programu zaprezentowano w Katowicach podczas poniedziałkowego spotkania władz województwa z przedstawicielami samorządów, a poświęconego strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego i zatrudnienia w woj. śląskim w nowej perspektywie finansowej na latach 2014-2020.

Głównym celem Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 jest m.in. płynne i szybkie dostosowywanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, unowocześnienie i polepszenie jakości kształcenia zawodowego w szkołach dla młodzieży oraz promocja szkolnictwa zawodowego.

"Analiza stanu szkolnictwa zawodowego wykazała, że w opinii pracodawców i instytucji otoczenia biznesowego oferta jest niedopasowana do potrzeb rynku pracy, szkoły nadal kształcą w zawodach nadwyżkowych, zwiększa się natomiast liczba zawodów deficytowych" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu programu.

Czytaj też: Ewa Kopacz: mapa szkół zawodowych 1 marca 2015 r.

Zadaniem, jak podkreśliła Barbara Kubiak z wydziału europejskiego funduszu społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, jest "kompleksowy rozwój szkolnictwa zawodowego" w województwie śląskim.

"Program zakłada nadążanie, czy współdziałanie, szkolnictwa zawodowego za potrzebami rynku pracy. Mamy nadzieję, że w tworzenie programów nauczania, dodatkowe praktyki i staże zaangażują się pracodawcy, bo bez nich nie da się tego zrobić. Po drugie musimy nasze szkoły i nauczycieli wprowadzić w nowoczesne technologie" - dodała Kubiak.

Wskazała też, że "w grę wchodzi" m.in. dodatkowe kształcenie nauczycieli zawodu. "Chcielibyśmy, żeby nauczyciele zawodów udawali się na staże do pracodawców, bo rzeczywiście bardzo często z racji tego, że koncentrują się tylko na pracy w szkole, powinni aktualizować swoje umiejętności, które z uwagi na postęp technologiczny stają przestarzałe" - dodała Kubiak.

Poinformowała, że być może oprócz studiów podyplomowych i kursów, nauczyciele będą mogli wziąć udział w odpłatnym stażu u pracodawcy. Staż taki mógłby się odbywać np. w okresie wakacyjnym.

Kolejnym ważnym elementem tego programu - jak podkreśliła Kubiak - są "dobrej jakości" staże i praktyki uczniów u pracodawców. "Konieczna jest współpraca z pracodawcami, kształtowanie wśród młodzieży umiejętności poruszania się po rynku pracy a także zakładania swoich firm" - powiedziała.

Program, który jest obecnie w fazie konsultacji społecznych, zakłada też tworzenie klas i kierunków "zamawianych" przez pracodawców, modernizowanie oraz doposażanie szkolnej bazy i pracowni w nowoczesne urządzenia, organizowanie kursów przedmiotowych (np. zajęć wyrównawczych), które miałyby ułatwić uczniom techników zdanie matury. Przewiduje również angażowanie uczelni we współpracę ze szkołami zawodowymi, korzystanie z analiz rynku pracy przy przygotowaniu oferty szkół, wypracowanie szerszej współpracy z izbami i zrzeszeniami przedsiębiorców oraz cechami rzemiosł czy inkubatorami przedsiębiorczości, stałe monitorowanie regionalnego rynku pracy.







KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.