PARTNER PORTALU
  • BGK

Nagroda dyrektora szkoły bez opinii rady pedagogicznej

  • JL    27 października 2015 - 10:21
Nagroda dyrektora szkoły bez opinii rady pedagogicznej
Wprowadzenie obowiązku uzyskania każdorazowo opinii rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela jest uszczupleniem ustawowych kompetencji dyrektora. Fot. Pixabay

Dyrektor szkoły, który chce przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy nie musi zasięgać opinii rady pedagogicznej w tej sprawie.
Rada Miejska w Złotym Stoku w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ustaliła, że nagrodę może przyznać dyrektor z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Ponadto w załączniku do uchwały stanowiącym wzór wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyjęła jako jeden z jego obligatoryjnych elementów wskazanie informacji o wydanej opinii rady pedagogicznej szkoły.

Z tego powodu wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz częściowo unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Według niego rada wyznaczyła obligatoryjną procedurę współdziałania dwóch organów szkoły, a mianowicie dyrektora oraz rady pedagogicznej.

Tymczasem, jak przypomina w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor. Jest to jego ustawowa prerogatywa i jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą następować wyłącznie na skutek wyraźnej kompetencji ustawowej.

- Wprowadzenie obowiązku uzyskania każdorazowo opinii rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela jest uszczupleniem ustawowych kompetencji dyrektora. Ustawa nie przewiduje bowiem współdziałania pracodawcy (dyrektora) w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Nie ma też podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego – stwierdził wojewoda.

Dodał, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dyrektor decyduje samodzielnie o przyznaniu nauczycielowi nagrody dyrektora (pkt 2), a co do nagrody organu wykonawczego gminy występuje z wnioskiem o jej przyznanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (pkt 3).

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2009 r. Stwierdzono w nim, że wprowadzanie obowiązku współdziałania w zakresie przyznawania indywidualnych składników wynagrodzenia nie znajduje podstaw w obowiązującym prawie i godzi w uprawnienia pracodawcy oraz prawa pracownika.

Tryb ustalania wysokości i przyznawania elementów wynagrodzenia musi być zgodny z przepisami prawa, a obowiązek dokonywania uzgodnień z organizacją związkową w poruszanych kwestiach nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

- Rada Miejska w Złotym Stoku regulując warunki przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli poprzez obligatoryjne współdziałanie w tej kwestii z radą pedagogiczną (opiniowanie) przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego określonego w art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, jak również naruszyła w istotny sposób art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty – stwierdził wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.