PARTNER PORTALU
  • BGK

Najmłodsze dzieci bez edukacji seksualnej

  • GK    3 czerwca 2013 - 19:00
Najmłodsze dzieci bez edukacji seksualnej

MEN nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Nie przewiduje też zmian w organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oświadczenie, w którym informuje, że nie brało udziału w opracowaniu rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących standardów edukacji seksualnej.

Zaprezentowany w kwietniu w Polsce dokument „Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem" powstał jako odpowiedź na konieczność stworzenia odpowiednich standardów edukacji seksualnej.

Czytaj też: Edukacja seksualna pozwoli uniknąć zagrożeń

Autorzy raportu orędują za tym, by edukacja seksualna rozpoczynała się jak najwcześniej. Przekonują m.in., że od momentu urodzenia dzieci uczą się wartości i przyjemności wynikających z kontaktów cielesnych, ciepła i bliskości.

Większość krajów Europy ma aktualnie własne wytyczne dotyczące edukacji seksualnej, jednak dotąd nie podjęto próby opracowania rekomendacji na poziomie obszaru europejskiego bądź Unii Europejskiej.

Opracowanie ma na celu podjęcie pierwszych kroków w kierunku wypełnienia tej luki w całym europejskim regionie Światowej Organizacji Zdrowia. Proponuje on holistyczne podejście do edukacji seksualnej rozumianej jako nauka o poznawczych, emocjonalnych, społecznych, relacyjnych i fizycznych aspektach seksualności.

Resort edukacji podkreśla jednak, że opracowane przez WHO standardy edukacji seksualnej w Europie nie mogą stanowić i - jak wyraźnie wskazano na str. 7 tego dokumentu - nie stanowią wytycznych do wprowadzenia opisanego modelu edukacji seksualnej w Polsce.

Poza tym Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych. MEN nie przewiduje również zmian w zakresie treści nauczania i organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

- Polscy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w tych zajęciach począwszy od klasy V szkoły podstawowej, czyli w wieku 11 lat - przypomina resort w oświadczeniu.

Cele, zakres treści i sposób nauczania określają przepisy ministra edukacji narodowej, ale szczegółowe zagadnienia zajęć są efektem porozumienia między nauczycielem prowadzącym lekcje a rodzicami.

- Nauczyciel wraz z wychowawcą klasy ma obowiązek zorganizować spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi, podczas którego przedstawia program nauczania, podręcznik szkolny oraz inne stosowane środki dydaktyczne - zauważa resort edukacji.

Podkreśla jednocześnie, że uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie zależy od indywidualnych decyzji. Rodzice lub pełnoletni uczeń mogą zrezygnować z udziału w nich przez złożenie pisemnego wniosku dyrektorowi szkoły.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.