PARTNER PORTALU
  • BGK

Nakłady na szkolnictwo wzrosły o 400 proc.

  • PAP    3 lutego 2011 - 17:23
Nakłady na szkolnictwo wzrosły o 400 proc.

W ciągu ostatnich czterech lat nakłady na szkolnictwo zawodowe w Warszawie wzrosły prawie o 400 proc. w stosunku do lat wcześniejszych - poinformowano podczas czwartkowej konferencji "Szkolnictwo zawodowe w Polsce - organizatorzy i beneficjenci".
Konferencję zorganizowała Naczelna Organizacja Techniczna, poprzedza ona XXIV Kongres Techników Polskich, który ma się odbyć 24-25 maja br. w Łodzi.

Jak przypomniała podczas konferencji prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Ewa Mańkiewicz-Cudny, według różnych badań w krajach Unii Europejskiej brakuje około 50-70 tys. inżynierów, znaczne braki dotyczą też średniej kadry technicznej. "Problemy te nie omijają Polski. Warto postawić na dobre szkolnictwo zawodowe" - mówiła.

Jako przykład miasta, które świadomie prowadzi politykę edukacyjną zmierzającą do wzmocnienia pozycji szkolnictwa zawodowego oraz jego poziomu, organizatorzy konferencji wskazali Warszawę. Obecny na spotkaniu wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński poinformował że, dzięki prowadzonej od czterech lat polityce rozwijania szkolnictwa zawodowego w mieście, z roku na rok wzrasta liczba uczniów wybierających właśnie takie szkoły. Obecnie co trzeci uczeń warszawskiej szkoły ponadgimnazjalnej to uczeń szkoły zawodowej.

Wzrost liczby absolwentów gimnazjów wybierających w stolicy właśnie taką drogę dalszego kształcenia widać wyraźnie na przykładzie techników. W 2006 r. w tego typu szkołach uczyło się blisko 3500 uczniów, czyli 16,4 proc. młodzieży, zaś w 2010 r. blisko 4800 uczniów, czyli 25,5 proc. Wzrost odnotowano też w zasadniczych szkołach zawodowych.

Jak podała Mieczysława Nowotniak, zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, w latach 2003-2006 nakłady na szkolnictwo zawodowe wyniosły w Warszawie 31,7 mln zł, w tym 28 mln zł wydano na remonty, a 3,7 mln zł na inwestycje. Z kolei w latach 2007-2010 nakłady wyniosły 125,5 mln zł, z tego na remonty przeznaczono 41,3 mln zł, a na inwestycje 86,1 mln zł. "Wzrost wyniósł 395 proc." - podkreśliła Nowotniak.

W ostatnich czterech latach w Warszawie utworzono m.in. trzy nowe technika, cztery zasadnicze szkoły zawodowe i 11 szkół policealnych. Obecnie w Warszawie działają: 43 technika, 24 szkoły zawodowe, dziewięć liceów profilowanych, jedno centrum kształcenia praktycznego i dwa licea uzupełniając; obok szkół dla młodzieży działają też szkoły dla dorosłych.

Najczęściej wybierane kierunki przez warszawskich uczniów to: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, kucharz i technik hotelarstwa.

Wysokie nakłady i modernizacja szkół, tworzenie nowych, to nie wszystko - jak mówiła Nowotniak - co miasto robi dla rozwoju i promocji szkolnictwa zawodowego. Podpisane zostały umowy o współpracy z uczelniami: Politechniką Warszawską (z czterema jej wydziałami: Inżynierią Lądową; Wydziałem Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa; Elektroniką i Technologiami Informacyjnymi oraz Wydziałem Samochodowym i Maszyn Roboczych), Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskową Akademią Techniczną.

Umowy o współpracy ratusz podpisał też różnymi firmami i przedsiębiorstwami. "Jedna z umów sprawia, że nie powinno w Warszawie w przyszłości zabraknąć osób odpowiedzialnych za sprawnie działające windy, których jest przecież w mieście bardzo dużo" - powiedziała Nowotniak.

Mówiła także o rozwoju doradztwa zawodowego, kształceniu doradców na potrzeby szkół, organizowaniu specjalnych punktów i centrów doradztwa zawodowego dla młodzieży, wydawanych co roku specjalnych informatorach, spotkaniach w szkołach oraz współorganizowaniu targów edukacyjnych.

Naczelna Organizacja Techniczna ma 175-letnią tradycję zapoczątkowaną przez założone w 1835 w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Jest federacją 39 stowarzyszeń naukowo-technicznych skupiających ok. 120 tys. członków - inżynierów i techników. Działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego w Polsce. Organizuje co roku kilkanaście tysięcy szkoleń. Współuczestniczy w nadawaniu tytułu zawodowego inżyniera europejskiego oraz podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

NOT jest członkiem 46 międzynarodowych organizacji m.in. Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich WFEO i Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.