PARTNER PORTALU
  • BGK

Naskarżyli na wojewodę zachodniopomorskiego

  • pt    6 lutego 2014 - 15:27

Czy wojewoda zachodniopomorski powinien interweniować w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Dąbkach?
Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył skargę do premiera  na działanie wojewody zachodniopomorskiego polegające na nieskarżeniu do sądu administracyjnego uchwały Rady Gminy Darłowo z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach.

Jak pisze w skardze ZNP radni zdecydowali o przekazaniu wójtowi Darłowa dokumentacji rozwiązanego Zespołu Szkół w Dąbkach.

Tymczasem, zdaniem ZNP, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, w przypadku rozwiązanie zespołu szkół, dotychczasowy pracodawca jest obowiązany przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację pracodawcy
przejmującemu tego pracownika.

Jak podkreśla związek pracodawcami, którzy przejęli pracowników zespołu są SP w Dąbkach oraz tamtejsze gimnazjum.

Związek uważa, że to tym szkołom, a nie wójtowi, Rada Gminy powinna była przekazać dokumentację pracowniczą rozwiązanego zespołu szkół.

Zdaniem ZNP nie ma wątpliwości, że uchwała w sposób rażący narusza art. 9 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej, a jej wykonanie w tym zakresie uniemożliwia właściwe funkcjonowanie obu szkół w Dąbkach, które zostały pozbawione dokumentacji pracowniczej.

ZNP podkreśla, że zwracał już wojewodzie  zachodniopomorskiemu uwagę na ten fakt, ale  spotkał się z odmową podjęcia działań.

- Mając na uwadze powyższe, ZNP wnosi o podjęcie przez Pana Premiera działań, których efektem będzie staranne i należyte
wykonywanie przez wojewodę obowiązków związanych z nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego – piszą związkowcy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.