PARTNER PORTALU
  • BGK

Nauczanie cudzoziemców. MSWiA prostuje błąd, jest poprawione uzasadnienie

  • PAP/KDS    26 lutego 2018 - 23:35
Nauczanie cudzoziemców. MSWiA prostuje błąd, jest poprawione uzasadnienie
Resort przekonuje, że zgodnie z proponowanymi przepisami takie rozwiązanie daje gminom jedynie możliwość organizacji nauki w ośrodkach. (fot.pixabay.com)

Do konsultacji międzyresortowych ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji przekazało poprawione uzasadnienie do noweli ws. zajęć szkolnych dla dzieci cudzoziemców.
Jak podkreślono w poniedziałkowym komunikacie, założeniem MSWiA nie jest wykluczenie dzieci cudzoziemców z systemu polskiej edukacji, a jedynie udzielenie wsparcia w fazie przygotowawczej edukacji przed pójściem do szkoły.

Resort przekonuje, że zgodnie z proponowanymi przepisami takie rozwiązanie daje gminom jedynie możliwość organizacji nauki w ośrodkach. - Nie jest to żaden z góry narzucony obowiązek. Ostateczna decyzja należy wyłącznie do gminy, jako organu prowadzącego szkołę - podkreślono.

Czytaj więcej: Minister Zalewska: Czekamy na powroty Polaków, którzy przyjeżdżają z dziećmi dwujęzycznymi

Ministerstwo zapewnia, że dzieci cudzoziemców uczą się i dalej będą uczyć się w polskich szkołach publicznych. - Dzięki nowym przepisom nauczyciele mieliby możliwość długookresowego wstępu na teren ośrodka dla cudzoziemców, aby prowadzić zajęcia dla przebywających tam dzieci - do tej pory nauczyciele nie mieli takiej możliwości - dodano.

Według obowiązujących przepisów, co do zasady, wejście na teren ośrodka dla cudzoziemców osób niebędących jego mieszkańcami albo pracownikami Urzędu ds. Cudzoziemców wymaga każdorazowej zgody tego urzędu. Długookresową zgodę na wchodzenie do ośrodka posiadają m.in. nauczyciele, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia indywidualnego nauczania lub zajęcia indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Obecnie w Polsce małoletni cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej uczęszczają do szkół, w których uczą się dzieci polskie.

Celem projektu noweli w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców jest umożliwienie prowadzenia przez nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych na terenie ośrodka dla cudzoziemców. Jak wskazano, aby takie rozwiązanie było możliwe, resort chce wprowadzić możliwość wydawania przez UdSC długookresowej zgody na wchodzenie na teren ośrodka nauczycieli.×
KOMENTARZE (1)

  • jan, 2018-02-27 14:23:59

    twórzmy getta jak we Francji !! BRAWO PIS