PARTNER PORTALU
  • BGK

Nauczyciele o dzieciach i dorosłych

  • GK    20 grudnia 2011 - 11:22
Nauczyciele o dzieciach i dorosłych

Wyzwaniem jest podniesienie wskaźników uczenia się małych dzieci oraz dorosłych.
Tak uznał Związek Nauczycielstwa Polskiego, opiniując projekt „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”.

W projekcie strategii uznano, że niezbędnym elementem jej realizacji będą działania nakierowane na podnoszenie kompetencji obywateli. W konsekwencji przyjęto, że jednym z największych zadań jest wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym. Słuszność przyjętego kierunku działań potwierdzają diagnozy stanu obecnego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podziela pogląd, że polskim wyzwaniem jest podniesienie wskaźników uczenia się małych dzieci oraz dorosłych. Zgadzamy się z tezą, że Polska wiele ma jeszcze do wykonania, między innymi w obszarach kształcenia kompetencji kluczowych, dostępności do wczesnej edukacji, tworzenia równych szans edukacyjnych, modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych, przygotowania szkół do nowych wyzwań (w tym rozwoju cyfryzacji szkół), odpowiedniego przygotowania przyszłych nauczycieli, a następnie rzetelnego wsparcia ich w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, szereg propozycji zmian ujętych w strategii w obszarze edukacji – planowanych do realizacji w bliższej i dalszej perspektywie – wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów i oczekiwaniom ich rodziców. Wśród tych propozycji są jednak i takie, które budzić mogą poważne wątpliwości już na etapie ich projektowania. Dotyczą one między innymi proponowanej formuły nadzoru pedagogicznego, nowego modelu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, statusu zawodowego nauczycieli, czy też niektórych rozwiązań szczegółowych w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Dostrzegając potrzebę zmian w obszarze edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego w styczniu 2012 r. przekaże na ręce premiera przyjęty przez zarząd główny ZNP dokument strategiczny związku pod nazwą Pakt dla edukacji. Rekomenduje w nim kierunki działań w obszarze oświaty i szkolnictwa wyższego, które, prowadzić będą do urzeczywistnienia zakładanych również w strategii celów rozwojowych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.