PARTNER PORTALU
  • BGK

Nauczyciele pracujący wśród Polonii, komisja budżetowa: Potrzeba 2 mln zł na szkolenia

  • PAP/AT    10 lutego 2016 - 17:12
Nauczyciele pracujący wśród Polonii, komisja budżetowa: Potrzeba 2 mln zł na szkolenia
Komisja nie zgodziła się, by środkami z rezerwy celowej objąć szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (fot.flickr.com/Luis Marina)

Przeznaczenie 2 mln zł na szkolenia dla nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków za granicą przewiduje jedna z trzech poprawek, które w środę uzyskały pozytywną opinię senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.
Komisja budżetowa 10 lutego rozpatrywała poprawki zgłoszone przez pozostałe komisje senackie oraz senatorów.

Uznanie komisji budżetu uzyskał wniosek złożony przez komisję nauki, edukacji i sportu, by 2 mln zł z budżetu resortu spraw zagranicznych przeznaczyć na dotacje i subwencje, z których finansowane ma być doskonalenie metodyczne nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków za granicą.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę komisji rolnictwa i rozwoju wsi przewidującą zmianę w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaakceptowano także - mimo sprzeciwu resortu finansów - poprawkę podpisaną przez Grzegorza Biereckiego i Krzysztofa Mroza (obaj z PiS) oraz Kazimierza Kleinę (PO), która zakłada zwiększenie o 2,5 mln zł budżetu Kancelarii Senatu. Pieniądze na ten cel miałby pochodzić z rezerwy celowej przeznaczonej na siedziby jednostek prokuratury oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj tez: Stawki wynagrodzenia nauczycieli: 2016 kolejnym rokiem bez podwyżek

Uznania nie uzyskała m.in. poprawka komisji praw człowieka i praworządności, która miała zwiększyć o ok. 1,6 mln zł środki na uposażenia sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Poprawka ta jednocześnie zwiększa dochody ze sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Czytaj tez: Co z pieniędzmi, nauczycielami i miejscami w przedszkolach?

Negatywnie została zaopiniowana także poprawka tej samej komisji zwiększająca o ok. 1,6 mln zł kwotę przeznaczoną na uposażenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z rezerwy ogólnej Rady Ministrów. Zmianie sprzeciwiło się ministerstwo finansów wskazując na błędne źródło finansowania takiej zmiany. Przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki zapowiedział jednak, że ta poprawka może wrócić podczas debaty plenarnej, jeżeli będzie inaczej skonstruowana.

Pozytywnej opinii nie uzyskała także poprawka zwiększająca o 3,3 mln zł budżet Rzecznika Praw Obywatelskich, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. "W tym przypadku także należy poszukać innego źródła finansowania dla pokrycia tych wydatków" - wskazywała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Bierecki poinformował, że Senat będzie debatował nad ustawą budżetową w dniach 17-19 lutego. "W związku z tym jest jeszcze sporo czasu, aby przygotować nowe brzmienie poprawek, które mogłyby być jeszcze przedmiotem prac naszej komisji" - powiedział Bierecki.

Negatywną opinię uzyskała też poprawka zmniejszająca o 250 tys. zł wydatki na CBOS, a także poprawka komisji środowiska przewidująca zwiększenie o 27,9 mln zł wydatków na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej kosztem mniejszych wydatków na współfinansowanie inwestycji unijnych. Jak tłumaczyła Majszczyk takie zmiany można przeprowadzić w trakcie roku bez koniczności ingerencji w ustawę budżetową.

Nie przeszła także poprawka komisji gospodarki narodowej i innowacyjności, która miała na celu zmniejszenie o 3 mln zł rezerwy na dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa i przeznaczenie tej kwoty na dotację dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido".×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.