PARTNER PORTALU
  • BGK

Nauczyciele wspomagający równi edukacyjnym

  • ZWI    25 lutego 2013 - 09:15
Nauczyciele wspomagający równi edukacyjnym

Nauczyciele wspomagający uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, więc ich status w zakresie wysokości pensum nie powinien różnić się od statusu nauczycieli przedmiotów edukacyjnych.
Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej oraz dla nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Wojewoda małopolski zaskarżył tę uchwałę, ponieważ jego zdaniem rada nie miała prawa ustalać w drodze uchwały pensum dla nauczycieli wspomagających. Według wojewody małopolskiego, nauczyciele wspomagający uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadząc zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą bezpośrednio z uczniami, a więc ich status w zakresie wysokości pensum nie powinien różnić się od statusu nauczycieli przedmiotów edukacyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził m.in., że praca wykonywana przez nauczycieli wspomagających jest tożsama z pracą wykonywaną w szkole przez nauczycieli zajęć edukacyjnych.

Według sądu, nauczyciele wspomagający mogą albo prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne, albo uczestniczyć w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli.

Nauczyciel wspomagający musi zatem znać zadania edukacyjne w zakresie przedmiotów objętych wspomaganiem i role obu pedagogów: nauczyciela i nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym mogą być wymienne, a ich działania powinny się uzupełniać.

„Z tego powodu ich status w zakresie wysokości pensum nie powinien różnić się od statusu nauczycieli przedmiotów edukacyjnych i dlatego ustawodawca objął nauczycieli wspomagających regulacją art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, traktując ich na tych samych zasadach co nauczycieli edukacyjnych" - stwierdził sąd.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • podpisałem, 2013-02-25 22:43:13

    A czemuż to samo-rządzący nie komentują? Wstydzą się może?