PARTNER PORTALU
  • BGK

Nauka historii będzie pogłębiona

  • AW    19 marca 2012 - 18:47
Nauka historii będzie pogłębiona

We wrześniu w 2012 roku zacznie obowiązywać w liceach ogólnokształcących nowa podstawa programowa, która będzie polegała na złączeniu programowym gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
MEN wyjaśnia, że bez względu na to, czy uczeń w liceum ogólnokształcącym wybierze przedmioty humanistyczne czy przyrodnicze, przez cały okres nauki będzie uczył się historii. W I klasie (przyrodniczej, politechnicznej, humanistycznej, ekonomicznej) będą to 2 godziny historii tygodniowo. Od 2015 roku, kiedy obecni uczniowie klas III gimnazjów ukończą szkoły ponadgimnazjalne, będziemy mieć absolwentów dużo lepiej, solidniej przygotowanych nie tylko do kontynuowania nauki, ale także dobrze znających historię najnowszą.

Przykładowy plan zajęć ucznia liceum ogólnokształcącego, który wybierze nauczanie w zakresie rozszerzonym przedmioty przyrodnicze lub humanistyczne

Począwszy od roku 2012, egzamin gimnazjalny składać się będzie z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. W części humanistycznej uwzględniono zagadnienia z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

W skład części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z zakresu języka polskiego wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest to konsekwencja wzmocnienia roli tych przedmiotów w gimnazjum. Egzamin gimnazjalny sprawdza, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

Wstępny projekt nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół został po raz pierwszy upowszechniony 10 kwietnia 2008 r. w celu poddania go szerokim konsultacjom społecznym, które trwały do końca czerwca tego roku. W opracowywaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego brało udział około 140 ekspertów merytorycznych: pracowników uczelni, nauczycieli, pracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz 46 recenzentów projektów podstaw programowych dla poszczególnych przedmiotów i poziomów kształcenia (specjaliści z zakresu poszczególnych przedmiotów nauczania/dziedzin wiedzy).

jak podaje resort edukacji, eksperci przeanalizowali ponad 2,5 tysiąca opinii i uwag oraz ponad 200 recenzji sporządzonych przez fachowców w poszczególnych dziedzinach kształcenia. Wiele z tych uwag zostało uwzględnionych. Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i partnerów społecznych, w tym również do licznych organizacji oświatowych. Rozporządzenie to było jednym z najszerzej konsultowanych projektów aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Najważniejsza zmiana w nowej podstawie programowej to zespolenie programowe gimnazjum i I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w czteroletni cykl kształcenia, który nauczyciele mają obowiązek wykorzystać na zbudowanie solidnego fundamentu wiedzy ogólnej. Zmiana ta jest szczególnie ważna dla edukacji historycznej, ponieważ dzięki niej nauczyciel historii w szkole gimnazjalnej zyskał więcej czasu na dokładne zapoznanie ucznia z dziejami Polski, Europy i świata. W efekcie daje to możliwość poszerzenia i uporządkowania wiedzy historycznej zdobytej w szkole podstawowej oraz rozwoju i umocnienia świadomej postawy obywatelskiej.

Ze względu na to, że 1 września w 2012 roku zacznie obowiązywać w liceach ogólnokształcących nowa podstawa programowa konieczna była nowelizacja rozporządzenia dotyczącego ramowych planów nauczania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Kavior, 2012-03-20 13:16:02

    to bardzo miło tak poznawać całkowicie tę historię, te wszystkie szczegóły tworzące całość, bardzo ciekawa rzecz...
  • KOTEK, 2012-03-20 11:17:37

    To bardzo dziwne,prawdaż? Jak długo już trwa ten zachwyt?Jaki w sobie czar ma ten człowiek?Przecież oni nic nie robią a mają takie poparcie!