Negatywnie o dotacji dla szkół niepublicznych

- Komisje edukacji i samorządu terytorialnego negatywnie zaopiniowały w czwartek poprawkę PiS do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczącą finansowania z subwencji oświatowej szkół niepublicznych, utworzonych w miejsce zlikwidowanych publicznych.
Negatywnie o dotacji dla szkół niepublicznych

Poprawka ta została zgłoszona podczas drugiego czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Celem jej jest zapewnienie dotowania z subwencji szkół niepublicznych, utworzonych w miejsce zlikwidowanych publicznych.

Obecnie w pierwszych miesiącach działalności takich szkół, czyli od września do grudnia, placówki te są pozbawione dotacji z subwencji oświatowej.

Czytaj też: Problematyczna dotacja na absolwentów szkół niepublicznych

Poprawkę tę rząd zaopiniował negatywnie. Jak tłumaczył wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki uwzględnienie w poprawce tylko szkół, a pominięcie niepublicznych przedszkoli tworzonych w miejsce likwidowanych publicznych, prowadziłoby do nierównego traktowania placówek.

Nad poprawką odbyły się dwa głosowania. Za pozytywnym zaopiniowaniem poprawki głosowało 20 posłów, 18 było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wówczas prowadzący obrady przewodniczący komisji samorządu terytorialnego Waldy Dzikowski (PO) złożył wniosek o reasumpcję głosowania, gdyż według niego głosy zostały źle policzone.

Czytaj też: Dziurawa kontrola dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli

Posłowie PiS na znak protestu nie wzięli udział w ponownym głosowaniu nad zaopiniowaniem poprawki, większość z nich opuściła salę obrad komisji. Ostatecznie za pozytywnym zaopiniowaniem poprawki PiS głosowało czterech posłów, 22 było przeciw, dwa głosy były wstrzymujące się.

Komisje poparły też trzy poprawki zgłoszone przez PO. Dwie z nich mają charakter porządkujący i redakcyjny. Trzecia usuwa z projektu zapis głoszący konieczność comiesięcznego zgłaszania przez szkoły niepubliczne rzeczywistej liczby uczniów uczących się w nich.

Poprawka ta jest identyczna ze zgłoszoną wcześniej przez posła PiS Lecha Sprawkę, która nie spotkała się wówczas z poparciem połączonych komisji, następnie stała się wnioskiem mniejszości. Sprawka wycofał jednak ten wniosek po tym, jak PO zgłosiło poprawkę tożsamą z jego wnioskiem.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty doprecyzowuje przepisy dotyczące dotowania z subwencji szkół publicznych i niepublicznych w okresie wakacji, tak by ich interpretacja była jednolita.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE