PARTNER PORTALU
  • BGK

Nie tak łatwo odwołać dyrektora szkoły

  • wer    13 lutego 2012 - 18:59
Nie tak łatwo odwołać dyrektora szkoły

Okazuje się, że odwołanie dyrektora szkoły to nie taka prosta sprawa. Nie wystarczy jedynie wypunktowanie zarzutów wobec dyrektora,konieczne jest udowodnienie, że wskazane zarzuty mają wpływ na funkcjonowanie szkoły.
Jak wynika z wydanego w listopadzie tego roku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (VIII SA/Wa 998/11 ), który rozpatrywał sprawę odwołania przez burmistrza w trybie natychmiastowym dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych, konieczne jest precyzyjne wyjaśnienia w jaki sposób stwierdzone uchybienia dyrektora, stanowią zagrożenie dla dalszego funkcjonowania szkoły i prowadzą do jej destabilizacji w zakresie realizowanych przez nią funkcji: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W uzasadnieniu dokumentu WSA czytamy zatem, że podanie argumentów świadczących za uchybieniami, jakich dopuścił się w swojej pracy dyrektor to za mało, by od razu odwołać go ze stanowiska.

Czytaj też: Ile zarabia dyrektor szkoły?

W rozpatrywanym przypadku oskarżony dyrektor dopuścił się między innymi podrobienia na poleceniu wyjazdu służbowego podpisu pracownika, przywłaszczenia komputerów będacych właśnością  ZPO, spalenia w kotłowni szkolnej mebli i dywanów otrzymanych w ramach darowizny z MEN czy nieprawidłowości przy organizacji w 2009 r. sprawdzianu klas szóstych polegające na niewłaściwym  skompletowaniu zespołów nadzorujących.

Niemniej jednak, w uzasadnieniu decyzji WSA czytamy, że: ''w orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje także pogląd, że destabilizacja w funkcjonowaniu szkoły, w związku ze stwierdzonymi uchybieniami dyrektora musi dotyczyć realizowanych przez placówkę funkcji, tj. dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (wyrok WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1854/09, LEX nr 619808). Nawet więc, jeśli podnoszone przez organ okoliczności faktycznie miały miejsce, a więc stawiane skarżącemu zarzuty okazały się prawdziwe, to organ winien dodatkowo wykazać, w jaki sposób mają one wpływ na destabilizację czy dezorganizację funkcjonowania szkoły w zakresie realizowanych przez nią ww. funkcji.''

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • podpis, 2012-02-14 22:36:02

    @obserwator - i co jest złego w postępowaniu tej pani dyrektor?
  • obserwator, 2012-02-14 10:29:51

    Dyrektorka szkoły podstawowej organizowała w klasach i na boisku imprezy alkoholowe. W końcu tak się rozpędziła, że postawiła alkohol nauczycielom i rodzicom uczniów na wywiadówce szkolnej. Jest bezkarna. Zmusiła rodziców uczniów do zeznawania nieprawdy. Czy te zarzuty nie mają wpływu na funkcjonow...anie szkoły? Czy to za mało aby odwołać ją ze stanowiska? Czy tak trudno przesłuchać, ale nie amatorsko świadków?  rozwiń