Niedozwolone praktyki w przedszkolach

Zbyt surowe sankcje za opóźnienie w płaceniu czesnego – to przykład niedozwolonej praktyki stosowanej przez dwa niepubliczne przedszkola z Ełku. Przedsiębiorcy zobowiązali się do zaniechania kwestionowanych działań - donosi UOKiK.
Niedozwolone praktyki w przedszkolach

Postępowania w sprawach naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez ełckie przedszkola Urząd wszczął po skardze powiatowego rzecznika konsumentów w Ełku. Wątpliwości UOKiK wzbudziły formularze umów dotyczących opieki nad dziećmi, w szczególności postanowienia kształtujące niezgodnie z prawem obowiązki rodziców.

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie zgodnie z jednym z kwestionowanych postanowień przedszkole  niepubliczne Słoneczko naliczało odsetki karne w wysokości 1 proc. kwoty czesnego za każdy dzień opóźnienia płatności. Zgodnie z prawem maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Biorąc pod uwagę wysokość stopy lombardowej w dniu wydania decyzji odsetki karne nie powinny przekraczać 24 proc. w skali roku. Tymczasem zgodnie z warunkami umowy przedszkole mogło naliczyć nawet 356 proc. kary, czyli 15 razy więcej niż dopuszcza prawo.

UOKiK zakwestionował również postanowienie, które stosowała niepubliczna placówka - ABC Akademia Przedszkolaka. Rezultatem niezgodnego z prawem warunku mogło być rozwiązanie umowy oraz skreślenie dziecka z listy, z powodu braku terminowej opłaty za przedszkole. Zgodnie z prawem jeżeli konsument zwleka z płatnością za usługę przedsiębiorca powinien wezwać go do jej uregulowania w wyznaczonym przez niego terminie. Rozwiązanie umowy jest możliwe dopiero w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na zapłacenie należności.

Przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany zakwestionowanych praktyk poprzez zmianę treści bądź usunięcie ze wzorców umownych kwestionowanych postanowień. W związku z tym Prezes UOKiK odstąpiła od nałożenia kary finansowej. Może się ona pojawić wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykona obowiązku nałożonego decyzją Prezes Urzędu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE