Niekontrolowane finanse niepublicznych szkół

- Finansowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych odbywało się z naruszeniem prawa. Taki wniosek wynika z kontroli NIK. Kontrolerzy ujawnili, że błędnie interpretując przepisy wydano ponad 18 mln złotych na dotacje dla 11 niepublicznych szkół.
Niekontrolowane finanse niepublicznych szkół

Kontrola wykazała, że uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty oświatowej subwencji ogólnej na funkcjonowanie na ich terenie szkół niepublicznych stanowiły wystarczające źródło dochodów na wydatki związane z udzielaniem dotacji dla tych szkół. Tylko część środków pochodzących z subwencji oświatowej, jakie otrzymywały powiaty na funkcjonowanie szkół niepublicznych była przeznaczana na ich dotowanie.

Czytaj też: Problematyczna dotacja na niepubliczne szkoły

We wszystkich skontrolowanych powiatach ujawniono nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji. Przede wszystkim powiaty nie przestrzegały zasad ustalania wysokość dotacji dla szkół niepublicznych.

W uchwałach rad powiatów nieprawidłowo wskazywano tryb udzielenia i rozliczania dotacji, w szczególności pomijając podanie podstawy obliczania dotacji w przypadku braku na ich terenie szkół tego samego typu i rodzaju, co ubiegająca się szkoła niepubliczna.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, do ustalania wysokości dotacji powinny być przyjmowane wydatki bieżące ponoszone przez dany powiat w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju a w przypadku braku takich szkół, wydatki ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

Czytaj też: Negatywnie o dotacji dla szkół niepublicznych

Brak ustawowej definicji pojęcia „najbliższy powiat” pozwalał praktycznie na dowolną interpretację tego pojęcia przez powiaty, co skutkowało uznaniowością i brakiem jednolitości w tym zakresie. Dobór najbliższego powiatu, z którego pochodziły dane porównawcze miał bezpośredni wpływ na wysokość podstawy obliczania dotacji, a tym samym na ostateczną jej kwotę.

Na przykład zarząd powiatu gnieźnieńskiego, ustalając wysokość dotacji dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, jako podstawę obliczenia dotacji przyjął wydatki ponoszone w powiecie pleszewskim - 133,07 zł (który nie sąsiaduje z powiatem gnieźnieńskim). Przyjęta podstawa obliczenia dotacji była najniższa spośród danych zebranych w tym zakresie w innych powiatach.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

A teraz jeszcze pokombinują, jak zabrać niepublicznym przeszkolom. Byle jak najmniej dokładać - a rodzice dzieci w niepublicznych przedszkolach nie płacą 75% należnego podatku.

małe_przedszkole, 2012-09-21 17:37:00 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE