PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Co trzecia gmina nie zadbała o odpowiedni stan techniczny szkolnych autobusów

  • PAP    2 września 2016 - 20:33
NIK: Co trzecia gmina nie zadbała o odpowiedni stan techniczny szkolnych autobusów
Gminy niemal powszechnie - głównie ze względów ekonomicznych - rezygnowały z dowożenia dzieci specjalnie do tego przystosowanymi autobusami szkolnymi, tzw. gimbusami. (Fot. Mat. pras.)

Przewóz dzieci nieprzystosowanymi do tego autobusami, których stan techniczny często zagraża bezpieczeństwu, łamanie przepisów ruchu, cena jako jedyne kryterium wyboru przewoźnika - to nieprawidłowości, jakie stwierdziła NIK, kontrolując, jak gminy organizują dowóz dzieci do szkól.
Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, skontrolowane gminy organizujące dowóz dzieci do przedszkoli i szkół nie zapewniały dostatecznego poziomu bezpieczeństwa; w co trzeciej kontrolowanej gminie stan techniczny autobusów nie spełniał wymogów określonych przepisami, a w skrajnych przypadkach stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów. Niesprawne autobusy stanowiły także zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Wyniki kontroli wskazują, że samorządy, wykonując ustawowy obowiązek zorganizowania bezpłatnego transportu dla dzieci, skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej liczby środków transportu oraz opiekunów, a także na zorganizowaniu opieki świetlicowej dla oczekujących na przejazd. Nie zwracają natomiast dostatecznej uwagi na bezpieczeństwo przewożonych dzieci.

Gminy niemal powszechnie - głównie ze względów ekonomicznych - rezygnowały z dowożenia dzieci specjalnie do tego przystosowanymi autobusami szkolnymi, tzw. gimbusami, na rzecz autobusów kursujących w ramach przewozów regularnych. W ocenie NIK nie zapewnia to dowożonym dzieciom wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Pojazdy przewozów regularnych nie muszą bowiem spełniać restrykcyjnych wymogów wynikających ze specyfiki przewozów szkolnych.

Jedynie w ośmiu spośród 30 skontrolowanych gmin i to tylko na części z tras używano pojazdów spełniających warunki techniczne i posiadających wyposażenie przewidziane dla autobusów szkolnych, które w ruchu drogowym wyróżnia przede wszystkim pomarańczowy kolor nadwozia.

NIK przypomina, że wymogi dla autobusów szkolnych dotyczą tak istotnych kwestii, jak liczba i funkcjonowanie drzwi w pojazdach - w tym ich zabezpieczenie przed niepożądanym otwarciem podczas jazdy; liczba i konstrukcja oraz wymiary siedzeń - w tym pasy bezpieczeństwa; odpowiednie tablice ostrzegawcze, a także w urządzenia sygnalizujące światłem i dźwiękiem zatrzymanie się pojazdu oraz wsiadanie i wysiadanie z niego dzieci i uczniów.

W ocenie NIK negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa dowożonych uczniów ma także sposób wyboru przewoźników. W 80 proc. skontrolowanych gmin kryteria wyboru wykonawców sprowadzały się wyłącznie do najniższej ceny. Zaledwie w dwóch gminach, w warunkach stawianych potencjalnym wykonawcom, określono maksymalny wiek pojazdów (20 i 15 lat), którymi świadczona miała być usługa. Natomiast w żadnej z gmin specyfikacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia nie określała - choćby w sposób zbliżony do norm przewidzianych dla autobusów szkolnych - cech technicznych i wymagań jakościowych, jakie miały spełniać pojazdy używane do przewożenia dzieci.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.