PARTNER PORTALU
  • BGK

Niż demograficzny zmusza do zamknięcia szkół

  • AT    25 kwietnia 2013 - 10:25
Niż demograficzny zmusza do zamknięcia szkół

- Niż demograficzny sprawił, że znacznie zmniejszyła się liczba uczniów, zmuszając samorządy do niełatwych decyzji o redukcji liczby oddziałów i zamykaniu szkół - czytamy w raporcie "Zarządzanie siecią szkół ponadgimnazjalnych Polityka oświatowa dużych miast".
Jak czytamy w publikacji w wyniku działania niżu demografi cznego liczba uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2008-2011 spadła o 9,7%. Zmieniła się także struktura uczniów w poszczególnych typach szkół.

Liczba uczniów liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych zmniejszyła się odpowiednio o 13% i 11%, natomiast o 3% wzrosła liczba uczniów techników. W związku z wprowadzaną likwidacją liceów profilowanych, szkoły te odnotowały drastyczny spadek liczby uczniów w omawianym okresie - o ponad 60% (było ich jednak niewiele) - wynika z raportu.

Czytaj też: Czy ZNP walczy z demografią, czy o nauczycieli likwidowanych szkół?

Odsetek uczniów liceów ogólnokształcących wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest zależny od kategorii jednostki. Widać pozytywną korelację pomiędzy wielkością jednostki samorządu terytorialnego, a odsetkiem uczniów klas pierwszych uczących się w liceach ogólnokształcących - podaje raport.

Jak czytamy w publikacji w 2011 r. do liceów ogólnokształcących w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców uczęszczało 54% uczniów klas pierwszych, w miastach na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców - 47%, w powiatach ziemskich - 40%. W latach 2006-2011 średnia wielkość oddziału w klasach pierwszych w liceum ogólnokształcącym w miastach powyżej 100 tys. zmniejszyła się o 5%, w miastach poniżej 100 tys. - o 5,5%, zaś a w powiatach - o 6,6%.

Czytaj też: Rażąca nieścisłość o likwidacji szkół

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), licea profilowane nie prowadzą naboru do klas pierwszych od 1 września 2012 r. Niektóre z dużych miast zdecydowały się na stopniowe zaprzestanie naboru do liceów profilowanych już kilka lat temu.

W 2011 r., do liceów profilowanych w miastach powyżej 100 tys. uczęszczało mniej niż 2% uczniów, przy czym w 16 miastach na prawach powiatu nie przeprowadzano już naboru do klas pierwszych - wynika z publikacji.

Raport „Zarządzanie siecią szkół ponadgimnazjalnych. Polityka oświatowa dużych miast" został przygotowaną przez Zespół Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym".

Zobacz raport.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Kuba, 2013-04-25 19:22:41

    Wpisują się takie działania w dalekosiężny plan likwidacji państwa i narodu
  • krzyciel, 2013-04-25 11:32:12

    Tytuł artykułu to ewidentna propaganda. Niż demograficzny do niczego nie zmusza. Co więcej, niż demograficzny pozwala - przy zachowaniu dotychczasowych nakładów finansowych - podnieść znacząco jakość edukacji, poprzez zmniejszenie liczby uczniów w klasach. Oczywiście, w tym celu trzeba by zmienić al...gorytm obliczania subwencji oświatowej, ale to jest tylko matematyczny wzór. Przypadki likwidowania szkół spowodowane zbyt małą liczbą uczniów - aczkolwiek mogą się zdarzać - powinny być rzadkością.  rozwiń