PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowa uchwała dotacyjna. Mamy ważne informacje dla przedszkoli

  • bad    24 stycznia 2018 - 21:00
Nowa uchwała dotacyjna. Mamy ważne informacje dla przedszkoli
Z początkiem roku weszła w życie nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Fot. Pixabay)

Z początkiem roku weszła w życie nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która nakłada na samorządy obowiązek przyjęcia nowych uchwał regulujących tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
  • Nowe przepisy są właśnie procedowane w Radzie Miasta Krakowa i wejdą w życie w lutym.
  • W tym czasie obowiązywać będą stawki dotacji wynikające z nowej ustawy, a po przyjęciu uchwały stawki te wyrównane zostaną do wskaźników procentowych ujętych w uchwale Rady Miasta.
  • O tym, jak to będzie wyglądało, można przeczytać poniżej.

 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (opublikowana w „Dzienniku Ustaw” 29.11.2017 r.). Nowa ustawa uchyla ustawę z 1991 r. o systemie oświaty w zakresie przepisów dotyczących udzielania i rozliczania dotacji oświatowych. Oznacza to, że 1 stycznia 2018 r. straciła moc uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowych, podjęta na podstawie przepisów (uchylonej) ustawy o systemie oświaty.

Czytaj też: Anna Zalewska: troszczymy się o zwiększenie nakładów na oświatę

Tym samym od 1 stycznia 2018 r. do czasu wejścia w życie nowych uchwał w zakresie dotowania ma zastosowanie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Przewiduje ona następujące stawki: 75% dla przedszkoli niepublicznych, 100% dla przedszkoli publicznych, 40% dla niepublicznych punktów przedszkolnych, 50% dla publicznych punktów przedszkolnych, natomiast niepubliczne młodzieżowe domy kultury w styczniu nie otrzymają dotacji.

Prezydent Krakowa w grudniu 2017 r. przygotował 3 projekty uchwał dotyczące:

* trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,

* wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,

* ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

Po wejściu w życie wspomnianych uchwał, co nastąpi w lutym, stawki dotacji dla wymienionych wyżej placówek zostaną wyrównane do wskaźników procentowych ujętych w projektach uchwał, tj. przedszkola publiczne – 115%, przedszkola niepubliczne – 80%, punkty przedszkolne publiczne i niepubliczne – 60%, niepubliczne młodzieżowe domy kultury publiczne – 18 zł na uczestnika zajęć. W lutym podmioty prowadzące przedszkola i placówki publiczne otrzymają wyrównanie za styczeń.

Na wysokość dotacji dla przedszkoli niesamorządowych publicznych będzie miała także znaczący wpływ dotacja MEN na wychowanie przedszkolne, jaka ma zostać przekazana miastu w lutym. Po ponownym przeliczeniu wysokości kwoty bazowej dotacji, której efektem w ubiegłych latach było podniesienie kwoty dotacji, podmioty prowadzące przedszkola publiczne w pierwszych dniach lutego otrzymają pełną kwotę dotacji, z wyrównaniem różnicy od stycznia. Ostatnia aktualizacja wysokości kwoty dotacji nastąpi, jak co roku, w październiku.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.