PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe elektroniczne przesyłki o zarobkach

  • GK    5 lipca 2011 - 09:56
Nowe elektroniczne przesyłki o zarobkach

Resort edukacji doprecyzował warunki, jakie powinny spełniać, dostarczane do Regionalnych Izb Obrachunkowych, sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nową wersję rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ministerstwo tłumaczy konieczność zmian potrzebą usprawnienia monitorowania wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz uwagami zgłaszanymi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Rozporządzenie precyzuje szczegóły dotyczące elektronicznej formy wzoru sprawozdania. Ma ono być udostępnione na stronie internetowej ministerstwa, a dane zawarte w formie elektronicznej muszą być zgodne z tymi, które widnieją w formie pisemnej.

Dodatkowo w przypisach powinny być wskazane osoby sporządzające i zatwierdzające sprawozdanie.

W objaśnieniach do formularza rozporządzenia doprecyzowano także opis dotyczący wpisywania danych oraz dokonywania obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Te zapisy w rozporządzeniu pozytywnie zaopiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu plenarnym 23 lutego 2011 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.