Nowe podstawy programowe w szkole podstawowej, przedmioty: Jak będzie wyglądać nauczanie?

  • Anna Trojanowska
  • 30-11-2016
  • drukuj
• Język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, muzyka, plastyka, WOS, technika, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa - Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowe podstawy programowe dla szkół podstawowych.
• W ramach zajęć od roku szkolnego 2017/2018 znajdą się elementy gier strategicznych oraz programowania.
• Do szkół wprowadzone zostaną nowe przedmioty.

Nowe podstawy programowe w szkole podstawowej, przedmioty: Jak będzie wyglądać nauczanie?
Są nowe podstawy programowe dla szkoły podstawowej. Będą obowiązywać od 2017 r. (fot.men.gov.pl)

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych ze wszystkich przedmiotów, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się także uczyć języka obcego.

W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej. Od V klasy w miejsce przyrody wprowadzone zostaną geografia i biologia. W klasie VII dojdzie drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII - wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - do VII klasy włącznie.

- Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii. Czekamy na opinie do 9 grudnia - informuje resort.

Po zakończeniu prekonsultacji projekty będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. - Przewidujemy, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez ministra edukacji w drugiej połowie lutego - wyjaśnia MEN.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, jak i przygotowywane podręczniki są docelowe.

Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:

* I etap obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;

Kształcenie wczesnoszkolne nie powinno być procesem nazbyt szybkim, aby aktywności dzieci nie dostosowywać do edukacji, ale odwrotnie – edukację ukierunkować na rozwój dziecka i realizację naturalnych potrzeb rozwojowych każdego ucznia, respektując jego podmiotowość i autonomię na drodze budowy indywidualnej wiedzy, stopniowego przejścia od dzieciństwa do początków okresu dorastania.

Edukacja na tym etapie wymaga niezwykłej staranności w doborze treści nauczania, środków, strategii, metod i technik nauczania, aby ukazać dzieciom scalony obraz świata i ułatwić jego rozumienie.

* II etap obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej - nauczanie przedmiotowe. Na tym etapie będą realizowane następujące przedmioty:

- Język polski

Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech obszarów, tj.: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie, których realizacja w klasach IV ‒ VIII szkoły podstawowej ma służyć osiągnięciu przez ucznia szkoły podstawowej umiejętności celowego i świadomego posługiwania się językiem polskim.

 


KOMENTARZE (56)ZOBACZ WSZYSTKIE

czy w 6 klasie jest przyroda , czy biologia i geografia

mama, 2017-09-07 18:54:51 odpowiedz

Do Mama IV-klasisty: w r/szk 2017/2018 klasy VII mają dwa języki obce, klasy IV jeden

nauczyciel, 2017-09-04 15:04:22 odpowiedz

Do Magda: Moje dziecko idzie w tym roku do IV klasy i też będzie mieć dwa obowiązkowe języki obce (nie dla chętnych tylko dla wszystkich). Godziny przewidziane na jeden język obcy zostały podzielone na dwa języki. Zostaliśmy o tym powiadomieni na ostatnich zebraniach jeszcze w klasie III. Na stronie... szkoły są podane podręczniki do dwóch języków obcych dla IV klas. Nie dziwi mnie wpis Moniki, bo tak jest praktykowane w szkołach. rozwiń

Mama IV-klasisty, 2017-09-01 10:46:59 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE