PARTNER PORTALU
 • BGK

Nowe podstawy programowe w szkole podstawowej, przedmioty: Jak będzie wyglądać nauczanie?

 • Anna Trojanowska    30 listopada 2016 - 17:51
Nowe podstawy programowe w szkole podstawowej, przedmioty: Jak będzie wyglądać nauczanie?
Są nowe podstawy programowe dla szkoły podstawowej. Będą obowiązywać od 2017 r. (fot.men.gov.pl)

• Język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, muzyka, plastyka, WOS, technika, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa - Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowe podstawy programowe dla szkół podstawowych.
• W ramach zajęć od roku szkolnego 2017/2018 znajdą się elementy gier strategicznych oraz programowania.
• Do szkół wprowadzone zostaną nowe przedmioty.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych ze wszystkich przedmiotów, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się także uczyć języka obcego.

W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej. Od V klasy w miejsce przyrody wprowadzone zostaną geografia i biologia. W klasie VII dojdzie drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII - wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - do VII klasy włącznie.

- Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii. Czekamy na opinie do 9 grudnia - informuje resort.

Po zakończeniu prekonsultacji projekty będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. - Przewidujemy, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez ministra edukacji w drugiej połowie lutego - wyjaśnia MEN.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, jak i przygotowywane podręczniki są docelowe.

Etapy edukacyjne w szkole podstawowej

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:

* I etap obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;

Kształcenie wczesnoszkolne nie powinno być procesem nazbyt szybkim, aby aktywności dzieci nie dostosowywać do edukacji, ale odwrotnie – edukację ukierunkować na rozwój dziecka i realizację naturalnych potrzeb rozwojowych każdego ucznia, respektując jego podmiotowość i autonomię na drodze budowy indywidualnej wiedzy, stopniowego przejścia od dzieciństwa do początków okresu dorastania.

Edukacja na tym etapie wymaga niezwykłej staranności w doborze treści nauczania, środków, strategii, metod i technik nauczania, aby ukazać dzieciom scalony obraz świata i ułatwić jego rozumienie.

* II etap obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej - nauczanie przedmiotowe. Na tym etapie będą realizowane następujące przedmioty:

- Język polski

Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech obszarów, tj.: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie, których realizacja w klasach IV ‒ VIII szkoły podstawowej ma służyć osiągnięciu przez ucznia szkoły podstawowej umiejętności celowego i świadomego posługiwania się językiem polskim.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (63)

 • Od Tomka, 2018-02-08 14:33:57

  Do Maciej:
 • Od Kasi, 2018-02-08 14:31:19

  Do Od Kasi:
 • Od Kasi, 2018-02-08 14:30:22

  Do Użytkownik: Maciek