PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe pracownie i digitalizacja zbiorów

  • JL    21 września 2010 - 10:08
Nowe pracownie i digitalizacja zbiorów

Wkrótce przez Internetu będzie można zapoznać się z częścią zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, do tej pory nieudostępnianych z powodu stanu zachowania.
Całkowita wartość projektu bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci wynosi ponad 2,8 mln zł, a wysokość dotacji unijnej – ponad 2,1 mln zł.

Projekt obejmuje digitalizacje zabytkowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej celem ich zabezpieczenia, utrwalenia i udostępnienia szerszemu odbiorcy oraz wzmocnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych UJ przechowywanych w bibliotece.

W Bibliotece Jagiellońskiej ok. 2 mln woluminów to zbiory z XIX i XX w. z tzw. kwaśnego papieru, które ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu. Część potrzebuje digitalizacji (wprowadzenie do komputera materiałów bibliotecznych metodą skanowania), aby nie doszło do utraty zbiorów.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca września 2013 r., ale dygitalizowane zbiory mają być udostępniane na bieżąco. Są to głównie czasopisma (50 tytułów) będące często jedynymi egzemplarzami w Polsce.

Drugi projekt polega na modernizacji i rozbudowie pracowni pierwszego stopnia kształcenia na czterech wydziałach UJ: Chemii; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunkach ścisłych i przyrodniczych wymaga modernizacji infrastruktury dydaktycznej przez zakup nowoczesnych urządzeń i zestawów laboratoryjnych.

Nowe urządzenia częściowo zastąpią używane obecnie, a w części posłużą do utworzenia 137 nowych stanowisk dydaktycznych. Zakupiony zostanie sprzęt do 30 pracowni, obejmujący 897 urządzeń i zestawów aparatury laboratoryjnej oraz 1223 urządzeń pomocniczych tj. komputery, rzutniki multimedialne.

Planowane zakupy obejmują sprzęt elektroniczny i informatyczny, kompletne stanowiska dydaktyczne, zmodernizowany sprzęt laboratoryjny i pomiarowy, urządzenia optyczne i mikroskopy, aparaturę spektroskopową, urządzenia do geolokalizacji. Projekt ma zostać zrealizowany do grudnia 2012 r. Całkowita wartość projektu to prawie 7,8 mln zł, a wysokość dotacji – ponad 5,4 mln zł.

– Główną ideą rozwoju strategicznego naszego regionu jest to, aby Małopolska była europejskim regionem wiedzy. Aby tak się stało, to trzeba wykorzystać potencjał naukowy województwa: 34 uczelnie wyższe, ponad 220 tys. studentów, kilkanaście tysięcy kadry naukowej, z czego 13 proc. pracuje w jednostkach badawczo-rozwojowych – zaznaczył marszałek Marek Nawara.

Podkreślił, że Małopolska stawia na innowacyjność, rozwój technologii i cyfryzację. – Nasz region zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem wydatków na innowacyjność. Jest to prawie 5 proc. budżetu województwa – dodał.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.