Nowe rozporządzenie ws. oceniania podpisane przez minister edukacji

Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w nowym rozporządzeniu dotyczącym oceniania to m.in. możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych zajęć w ogóle.
Nowe rozporządzenie ws. oceniania podpisane przez minister edukacji
Joanna Kluzik-Rostkowska (fot.PTWP)

Podstawą do zwolnienia będzie teraz opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też - jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.

Oceny opisowe na każdym etapie edukacji

Nowelizacja umożliwia także wystawianie uczniom ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Do tej pory oceny opisowe stosowane były tylko w klasach I-III szkoły podstawowej. Teraz będą mogły towarzyszyć także ocenom w klasach wyższych, wyrażanych cyframi w skali od 1 do 6. Jak zaznaczono w rozporządzeniu, ocenianie bieżące ma przekazywać informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowaniu w zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywanie trudności.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r.

W nowelizacji ustawy w regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu regulującym tę materię. Część nowych zapisów doprecyzowuje dotychczasowe zapisy - zapisano m.in. jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

Tego chciał Trybunał Konstytucyjny

Do wydania nowego rozporządzenia minister edukacji zobowiązała styczniowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zawierająca szczegółowe wytyczne do wydania rozporządzeń dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Jest to wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W efekcie nowelizacji zamiast jednego rozporządzenia zawierającego przepisy dotyczące zarówno oceniania, klasyfikowania i promowania, jak i egzaminów zewnętrznych, przygotowano dwa nowe rozporządzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (5)ZOBACZ WSZYSTKIE

Po pierwsze, pani minister wyważa otwarte drzwi, bo nie orientuje się najwyraźniej, jak wygląda od lat ocenianie z wuefu, przedmiotów artystycznych, nie wie, co to jest informacja zwrotna, kryteria ocen, ocenianie kształtujące. Po drugie, czy p ani minister gotowa jest mi zapłacić za dodatkowy czas..., który każdy nauczyciel będzie musiał poświęcić "ocenianiu opisowemu", jeśli się całkowicie odejdzie od ocen wyrażanych liczbowo? jak będzie wyglądał ich zapis w dziennikach i na świadectwie? a przede wszystkim, jaka będzie w takim wypadku ranga oceny szkolnej? Przecież oznacza to całkowitą zmianę funkcji oceny i polskiego systemu szkolnego! Czy ta kobieta w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, co robi? Czy w jej otoczeniu nie ma nikogo kompetentnego, kto by jej pewne kwestie uzmysławiał zanim jest za późno? rozwiń

msl , 2015-06-15 21:39:23 odpowiedz

Oby do wyborów. Pani ministra szykuje sobie na 100% zmianę miejsca pracy.

zawalona papierami, 2015-06-15 20:58:13 odpowiedz

Do feliks: aaa

kot, 2015-06-15 15:10:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE