PARTNER PORTALU
 • BGK

Nowe rozporządzenie ws. oceniania podpisane przez minister edukacji

 • PAP    11 czerwca 2015 - 20:12
Nowe rozporządzenie ws. oceniania podpisane przez minister edukacji

Joanna Kluzik-Rostkowska (fot.PTWP)

Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w nowym rozporządzeniu dotyczącym oceniania to m.in. możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych zajęć w ogóle.
Podstawą do zwolnienia będzie teraz opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też - jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.

Oceny opisowe na każdym etapie edukacji

Nowelizacja umożliwia także wystawianie uczniom ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Do tej pory oceny opisowe stosowane były tylko w klasach I-III szkoły podstawowej. Teraz będą mogły towarzyszyć także ocenom w klasach wyższych, wyrażanych cyframi w skali od 1 do 6. Jak zaznaczono w rozporządzeniu, ocenianie bieżące ma przekazywać informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowaniu w zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywanie trudności.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r.

W nowelizacji ustawy w regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu regulującym tę materię. Część nowych zapisów doprecyzowuje dotychczasowe zapisy - zapisano m.in. jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

Tego chciał Trybunał Konstytucyjny

Do wydania nowego rozporządzenia minister edukacji zobowiązała styczniowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zawierająca szczegółowe wytyczne do wydania rozporządzeń dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Jest to wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W efekcie nowelizacji zamiast jednego rozporządzenia zawierającego przepisy dotyczące zarówno oceniania, klasyfikowania i promowania, jak i egzaminów zewnętrznych, przygotowano dwa nowe rozporządzenia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (5)

 • msl , 2015-06-15 21:39:23

  Po pierwsze, pani minister wyważa otwarte drzwi, bo nie orientuje się najwyraźniej, jak wygląda od lat ocenianie z wuefu, przedmiotów artystycznych, nie wie, co to jest informacja zwrotna, kryteria ocen, ocenianie kształtujące. Po drugie, czy p ani minister gotowa jest mi zapłacić za dodatkowy czas..., który każdy nauczyciel będzie musiał poświęcić "ocenianiu opisowemu", jeśli się całkowicie odejdzie od ocen wyrażanych liczbowo? jak będzie wyglądał ich zapis w dziennikach i na świadectwie? a przede wszystkim, jaka będzie w takim wypadku ranga oceny szkolnej? Przecież oznacza to całkowitą zmianę funkcji oceny i polskiego systemu szkolnego! Czy ta kobieta w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, co robi? Czy w jej otoczeniu nie ma nikogo kompetentnego, kto by jej pewne kwestie uzmysławiał zanim jest za późno?  rozwiń
 • zawalona papierami, 2015-06-15 20:58:13

  Oby do wyborów. Pani ministra szykuje sobie na 100% zmianę miejsca pracy.
 • kot, 2015-06-15 15:10:51

  Do feliks: aaaNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: