PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe zasady dla Orlików

  • MSiT    4 kwietnia 2011 - 21:02
Nowe zasady dla Orlików

Ponieważ kontrola NIK realizacji programu "Orlików" przez jednostki samorządu terytorialnego wykazała pewne nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących procedur przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało dodatkowe zasady.
W związku z tym, iż kontrola NIK dotycząca realizacji programu "Orlików" przez jednostki samorządu terytorialnego wykazała sporo nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących procedur przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo SPortu i Turystyki zaleca samorządom przestrzeganie poniższych zaleceń:

* nieprzekraczanie zakresu upoważnień, wynikającego z obowiązujących w czasie zawierania umów limitów wydatków na zadanie inwestycyjne przy zaciąganiu przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych,
* rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowych do przetargów na budowę Orlików, w tym opisywanie przedmiotów zamówień w sposób jednoznaczny i pełny, sprzyjający uczciwej konkurencji,

* przestrzeganie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawcą ( np. przy ewentualnym przedłużaniu terminów realizacji zamówień publicznych na budowę kompleksów boisk sportowych Orlik 2012),
* naliczanie w prawidłowej wysokości (bez zaniżania) kar umownych należnych inwestorom z tytułu niedotrzymania przez wykonawców terminów realizacji zamówień publicznych związanych z budową Orlików,

* nieudzielanie zamówień na roboty dodatkowe z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym przesłanek stosowania trybu „z wolnej ręki”,
* uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę obiektów wchodzących w skład kompleksów boisk Orlik,

* dostosowanie obiektów zaplecza sanitarno-szatniowego Orlików do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
* przystępowanie do użytkowania wybudowanych Orlików po uzyskaniu wymaganych przepisami Prawa budowlanego pozwoleń na użytkowanie,
* zapewnienie w budżecie środków na funkcjonowanie kompleksu.

W celu uniknięcia nieprawidłowości, Ministerstwo Sportu i Turystyki zaleca wszystkim osobom uczestniczącym w procesie realizacji programu, stosowanie się do wytycznych i procedur dostępnych na stronie internetowej www.orlik2012.pl, a także zachowanie szczególnej staranności i dbałości o przestrzeganie stosownych przepisów.

Czytaj także:
Orliki z podciętymi skrzydłami

Prawie połowa Orlików ma usterki

Napieralski: Orliki musi zbadać NIK

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.