PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowelizacja Karty Nauczyciela: Rzecznik Praw Dziecka ma wątpliwości

  • MIW    15 marca 2016 - 11:18
Nowelizacja Karty Nauczyciela: Rzecznik Praw Dziecka ma wątpliwości
Marek Michalak przekazał uwagi do rządowego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (Fot. : brpd.gov.pl).

• Marek Michalak wskazuje plusy i minusy proponowanych zmian.
• Wskazuje, że może stracić prawo udziału w postępowaniach przed komisją dyscyplinarną.
• Pismo rzecznika trafiło do przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał uwagi do rządowego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Jak stwierdził w wystąpieniu do przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży projekt uwzględnia wiele zgłaszanych przez niego w ostatnich latach uwag, wprowadza nową jakość w postępowaniu dyscyplinarnym i wyraźnie dostrzega istotę ochrony praw dziecka w tych postępowaniach, a także daje narzędzia do realizacji tej ochrony. Z drugiej jednak strony wskazuje na pewne braki tego projektu, które jeśli wejdą w życie, osłabią pozycje RPD.

W szczególności wątpliwości Rzecznika Praw Dziecka budzi brak uregulowań prawnych, dających mu uprawnienia do uczestnictwa w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną pierwszej i drugiej instancji na prawach strony, przy równoczesnym uprawnieniu do złożenia zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego: o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, a także na decyzję o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wydaną przez komisję dyscyplinarną pierwszej instancji.

- Z jednej strony, projekt daje Rzecznikowi Praw Dziecka ważne uprawnienia procesowe w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli w sprawach o czyny naruszające prawa i dobro dziecka, z drugiej zaś pozbawia go prawa udziału w czynnościach postępowania zarówno przed komisją dyscyplinarną pierwszej, jak i drugiej instancji – zauważa Marek Michalak.

RPD wskazuje też na fakt, że w uregulowaniu przesłuchania małoletniego w postępowaniu dyscyplinarnym nie zawarto wszystkich gwarancji ochrony małoletniego przesłuchiwanego w postępowaniu. Rzecznik zwrócił uwagę m.in. na konieczność wyznaczenia obrońcy z urzędu w sytuacji, gdy obwiniony w toku postępowania wyjaśniającego takiego nie miał czy na wskazanie miejsca przesłuchania małoletniego, które gwarantowałoby bezpieczne dla niego warunki podczas wykonywania tej czynności. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, takim miejscem powinny być „Niebieskie pokoje”.

To tyle jeśli idzie o wskazane przez RPD minusy proponowanej nowelizacji. A plusy?

Marek Michalak wskazuje na fakt, że w projekcie znalazła się m.in. propozycja przedłużenia do 5 lat karalności czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej, wydłużenia okresów do zatarcia kar dyscyplinarnych, wprowadzenia ograniczeń w przesłuchaniu małoletniego świadka oraz instrumentów jego ochrony.

Zwraca też uwagę, że projekt zakłada wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, w którym będą gromadzone informacje o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi. Dostęp do tych informacji ma posiadać Rzecznik Praw Dziecka.

Dodatkowo, rzecznik dyscyplinarny będzie miał obowiązek zawiadomienia Rzecznika Praw Dziecka o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wobec nauczyciela o czyn naruszający prawa i dobro dziecka, a RPD prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.