O edukacji regionalnej pod ziemią

Otwartej w bytomskim gimnazjum klasie regionalnej, w programie której znalazły się lekcje z literatury i historii Śląska, poświęcone było jedno ze spotkań w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Regionalistów. Forum odbyło się w kopalni „Guido” 320 m pod ziemią.
O edukacji regionalnej pod ziemią

Klasa funkcjonująca jako innowacja pedagogiczna powstała w Gimnazjum nr 9 w Bytomiu. Programem objętych zostało 15 uczniów z Łagiewnik - dzielnicy Bytomia.

„Uczniów obowiązuje ogólny plan lekcji, oprócz tego młodzież z tej grupy uczestniczy w trzech godzinach zajęć z geografii, plastyki i biologii" - powiedziała autorka programu i nauczycielka historii, Iwona Cieślar.

Cieślar wyjaśniła, że w następnych klasach zestawy przedmiotów będą nieco się różniły; w drugiej klasie, zgodnie z programem, w planie znajdą się dodatkowe godziny z geografii Śląska, historii i muzyki, a w trzeciej - wiedzy o społeczeństwie, muzyki z tańcem oraz literatury.

W programie z literatury śląskiej uwzględniono m.in. twórczość Gustawa Morcinka oraz filmy Kazimierza Kutza; w ramach muzyki z tańcem uczniowie będą się uczyć m.in. śląskich tańców ludowych; podczas lekcji biologii będą odwiedzać lokalne ciekawostki przyrody - np. zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły.

„W drugiej klasie będę prowadziła zajęcia z historii Śląska. Podzieliłam ją na bloki. Jest historia średniowieczna, zajmiemy się także - w kontekście Rud Raciborskich - rolą zakonów na Śląsku, a także akcją kolonizacyjną. Spory nacisk położyłam w programie na wiek XIX, czyli na budzenie się świadomości narodowej na Śląsku. Nie zabraknie historii powstań śląskich, oraz zagadnień związanych z historią powojenną, w tym chociażby wydarzeń w kopalni +Wujek+" - powiedziała Cieślar.

Nauczycielka podkreśliła, że klasa została objęta patronatem m.in. przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, które organizuje dla uczniów zajęcia muzealne związane z prezentowanymi w placówce wystawami poświęconymi np. życiu na Śląsku, tradycjom górniczym, tradycjom weselnym na Śląsku.

Program Iwony Cieślar jest realizowany w Gimnazjum nr 9 w Bytomiu od września 2012 roku. Dodatkowe trzy godziny zajęć w tygodniu są finansowane przez urząd miasta.

„Chcielibyśmy ruszyć z kolejną klasą od września. Będziemy zachęcać uczniów z innych rejonów" - powiedziała Cieślar podczas VII Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Regionalistów, które odbyło się w środę w Muzeum Górnictwa Węglowego - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu.

Forum jest organizowane od 2005 roku jako „przykład dobrej praktyki" i inspiracji dla szkół poszukujących atrakcyjnych i wartościowych rozwiązań metodycznych w edukacji regionalnej.

Wśród organizatorów siódmej edycji znaleźli się m.in. Śląskie Kuratorium Oświaty, Muzeum Górnictwa Węglowego, Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE