PARTNER PORTALU
  • BGK

O rozliczeniu subwencji dla niepełnosprawnych

  • GK/ZWI    29 lipca 2011 - 10:02
O rozliczeniu subwencji dla niepełnosprawnych

Posłowie złożyli w Sejmie projekt zmieniający ustawę o systemie oświaty, który ma wyrównać warunki wspierania uczniów niepełnosprawnych w placówkach publicznych i niepublicznych.
Proponowane w projekcie rozwiązanie modyfikuje mechanizm podziału środków przekazywanych na prowadzenie samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w taki sposób, by przy określaniu wysokości środków na prowadzenie tych jednostek uwzględniane były zasady stosowane przy obliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie wag przypisanych uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Obecnie decyzje o podziale środków dla przedszkoli, szkół i palcówek publicznych podejmuje jednostka samorządu terytorialnego w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Doświadczenie pokazuje, że w bardzo wielu przypadkach taki sposób podziału środków dyskryminuje uczniów niepełnosprawnych w placówkach publicznych w stosunku do uczniów niepełnosprawnych w placówkach niepublicznych, dla których obowiązek przekazania dotacji w kwocie nie niższej niż subwencja naliczona dla danego ucznia niepełnosprawnego wynika wprost z ustawy.

Wprowadzana zmiana ma wyrównać warunki wspierania uczniów niepełnosprawnych w placówkach publicznych i niepublicznych i zracjonalizować sposób wydatkowania środków budżetowych, naliczanych dla samorządów z tytułu niepełnosprawności konkretnych dzieci w oparciu o przedkładane przez nie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto w projekcie proponuje się jednoznaczne wskazanie dyrektora szkoły lub placówki jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Dodatkowo, aby umożliwić analizę tego w jakim zakresie zalecenia wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego są realizowane przez szkoły i placówki, zasadne wydaje się aby dane takie były zawarte w corocznych informacjach o stanie realizacji zadań oświatowych przedstawianych organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego przez ich organy wykonawcze” – napisali posłowie w uzasadnieniu projektu.

Obecnie brak dokładnego wskazania odpowiedzialności dyrektora oraz brak uwzględniania informacji o realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przyczyniają się do tego, że samorządy często nie mają świadomości obowiązku realizowania przez szkołę tych zaleceń i nie przekazują szkołom potrzebnych na ich realizację środków.

Zdaniem wnioskodawców projektowana regulacja przyczyni się do przeciwdziałania tendencji unikania przez szkoły kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Dostosowanie finansowania placówek publicznych do zaleceń zawartych w orzeczeniach umożliwi tym placówkom pełną realizację zaleceń.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.