Ocena nauczycieli głównym tematem debaty nad finansowaniem zadań oświatowych

Nowe zasady oceniania nauczycieli oraz nowe zasady przyznawania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia były głównymi tematami, poruszonymi w czwartek w Senacie, podczas debaty nad ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Ich też dotyczą poprawki złożone przez senatorów.
Ocena nauczycieli głównym tematem debaty nad finansowaniem zadań oświatowych
Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie wydłużona z 10 do 15 lat, przy możliwości jej skrócenia. (fot.fotolia)

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć, przedstawiając w Senacie ustawę przypomniał, że wprowadza ona m.in. zmiany w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji: podręcznikowej, przedszkolnej oraz dla szkół dla dorosłych; zmiany mają uszczelnić przyznawanie ich samorządom i ułatwić rozliczanie.

Wprowadza też, przy dotacji na pomoc socjalną dla uczniów, zróżnicowaną wysokość wkładu własnego - w zależności od zamożności gminy.

Zgodnie z nimi, ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie wydłużona z 10 do 15 lat, przy możliwości jej skrócenia. Odejdzie się też - przy awansie zawodowym - od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy.

Niezależnie od tego, takiej ocenie co trzy lata będą podlegać wszyscy nauczyciele. Wprowadzono także nowy dodatek - za wyróżniającą się pracę, nazwany przez media "500 plus dla nauczycieli".

"Mamy przed sobą bardzo ważny dokument" - podkreślił w debacie Jan Żaryn (PiS). Pozytywnie ocenił zapisy wydłużające ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli. Według niego, to "zachęta, która ma pomóc w tym, by nauczyciel, tak jak każdy człowiek posiadający wady i zalety, zrozumiał poprzez wychowawczą rolę prawa, że istnieje motywator (...), po to żeby dokształcał się i stawał się lepszym wobec faktu, że spełnia niesamowicie ważną rolę wychowawcy wobec bardzo delikatnej materii jaką jest uczeń".

Pozytywnie wypowiedział się też na temat zapisów ustawy dotyczących oceny nauczycieli. Zgodnie z ustawą, kryteria i wskaźniki do oceny będą określane kilkustopniowo: na poziomie ustawy, na poziomie rozporządzenia oraz w regulaminach szkolnych.

"Można domniemywać, że jeżeli będzie pozytywny opis takiego przepisu prawnego na poziomie szkoły (...) to można to interpretować, jako budowanie pewnego wzajemnego zaufania i sojuszu między dyrekcja i nauczycielami, który ma dawać nauczycielowi sygnał, że ma przez całe swoje życie nauczycielskie możliwość podnoszenia wiedzy i kwalifikacji" - mówił Żaryn.

Pozytywnie o wprowadzaniu nowych zasad oceny nauczycieli mówił też Łukasz Mikołajczyk (PiS). "Wielu pracowników poddawanych jest ocenie pracy" - zaznaczył. Jak mówił, choć wskaźniki do oceny powinny być zapisane w rozporządzeniu, to nie można opisać tam wszystkich, część z nich powinna być opisana w regulaminach. "Każda placówka, każda szkoła ma inną specyfikę" - zaznaczył.

Odmiennego zdania był Piotr Wach (PO). "Mam wrażenie, że zarówno państwo, jak i pan minister mówicie o świeci idealnym, a nie o świecie rzeczywistym. Ustawa nie może zakładać dobrej woli i współpracy wszystkich, bo rzeczywistość jest inna, o czym zarówno my, jak i państwo przekonujecie się codziennie" - powiedział.

"W ustawie są trzy potencjalne zagrożenia, jeśli nie będą one bardzo dobrze uregulowane. Same w sobie nie są naganne, ale sposób regulacji jest nie do przyjęcia" - powiedział Wach. Wymienił powiązanie przyznania dodatku dla nauczyciela dyplomowanego z uzyskaniem oceny wyróżniającej.

W ocenie Wacha, niewłaściwe jest rozdzielenie zgodnie z którym kryteria oceny mają być w gestii ministra edukacji (opisane w rozporządzeniu), a wskaźniki oceny (w regulaminie). Jako niebezpieczne uznał także to, że w projekcie rozporządzenia, dołączonym do projektu ustawy, wśród kryteriów znalazła się ocena "postawy moralnej i etycznego postępowania nauczyciela". "Ocena etyczna zawsze była (...) ale dodano moralną" - zaznaczył.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jestem mianowana bez możliwości dodatku . Od przyszłego roku robię tylko tyle ile muszę i nic ponad to . Mam to gdzieś i tak nikt tego nie doceni

zły belfer, 2017-11-15 18:47:18 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE