PARTNER PORTALU
  • BGK

Oceny dziecka sprawdź w internecie

  • pt    3 września 2014 - 08:59
Oceny dziecka sprawdź w internecie

Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej - wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, a także  przez  publiczne  placówki,  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji.

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

 Czytaj: Coraz więcej szkół korzysta z e-dziennika

Szkoła  podstawowa  prowadzi  księgę  ewidencji  dzieci  podlegających  obowiązkowi  rocznego  przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

Czytaj też: E-dziennik budzi strach

Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.

Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:

*zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;

*zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

*zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

*rejestrowania historii zmian i ich autorów;

*umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników.

Rozporządzenie MEN w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.