PARTNER PORTALU
  • BGK

Odwołanie dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym tylko w uzasadnionych przypadkach

  • AW    10 marca 2016 - 16:47
Odwołanie dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym tylko w uzasadnionych przypadkach
Naruszenie przepisów ustawy o systemie oświaty nie są przesłanką do natychmiastowego odwołania dyrektora. (fot.pixabay.com)

• Zaniedbania w zakresie gospodarki finansowej szkoły czy uchybienia w zakresie organizacji pracy nie są przesłanką do odwołania dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
• Żadna z tych przesłanek nie mieści się bowiem w pojęciu „szczególnie uzasadnionego przypadku”, który by pozwalał gminie na takie rozwiązywanie umowy.
• Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Szczecinie podzielił w tej sprawie opinię wojewody.
Podczas niedawnej debaty oświatowej jaka rozgorzała w trakcie Zgromadzania Ogólnego Związku Miast Polskich, prezydent Torunia podniósł kwestię nieodwołalności dyrektorów szkół.
- Dyrektorzy szkół są absolutnie nie do odwołania nawet jak zdarzą się im poważne uchybienia – mówił Michał Zaleski.

Samorządowcy skarżyli się też obecnej na spotkaniu wiceminister Teresie Wargockiej, że organ prowadzący szkołę ma za małą reprezentację w składzie komisji konkursowych na dyrektorów szkół. Co za tym idzie, nie ma większego wpływu na to, kto konkurs wygrywa, a wybranemu kandydatowi nie może odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

W takich sytuacjach niejednokrotnie może dochodzić do spięć na linii władze gmin - władze szkoły. Przekonały się o tym władze Trzebiatowa.

Suma uchybień to nie "szczególnie uzasadniony przypadek"

Burmistrz Trzebiatowa odwołał dyrektora publicznego gimnazjum powołując się na przepisy art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań wójta należy m.in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz na art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Zarzuty jakie władze gminy kierowały pod adresem dyrektora dotyczyły pobierania nagrody jubileuszowej, naruszenie dyscypliny finansów publicznych i narażenia organu prowadzącego na stratę z powodu rozbieżności w dokumentacji dotyczącej liczby uczniów niepełnosprawnych, nieprawidłowego sposobu ustalenia dodatku funkcyjnego dla głównej księgowej, czy skarg związkowców.

Zdaniem wojewody, sankcja w postaci odwołania ze stanowiska była „rażąco” nieprzystająca do sytuacji. Dla wojewody istotne w sprawie było też to, że opisywana osoba została po raz kolejny wyłoniona w konkursie na stanowisko dyrektora gimnazjum, jako kandydat do objęcia tej funkcji.
Opinie organu nadzoru podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego gmina skierowała skargę.

- Z uwagi na natychmiastowy charakter odwołania ze stanowiska kierowniczego, ma wymiar szczególnie dotkliwy dla osoby odwoływanej, w związku z czym z woli ustawodawcy, może być on stosowany jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Pojęcie zaś "przypadków szczególnie uzasadnionych", zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem prawnym w tym zakresie, należy rozumieć - jak słusznie wskazał organ nadzoru – wąsko – czytamy w wyroku WSA w Szczecinie (syg. akt II SA/Sz 1339/15).

Zdaniem sądu, w pojęciu tym nie mieści się każde naruszenie prawa przez dyrektora, lecz naruszenie prawa, które jest na tyle istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie przez dyrektora powierzonych mu obowiązków i pełnienia przez niego funkcji kierowniczej. - W pojęciu tym nie mieszczą się więc zaniedbania w zakresie gospodarki finansowej szkoły polegające na uchybieniach w zakresie rachunkowości czy uchybienia w zakresie organizacji pracy szkoły - podkreślają sędziowie.

Innymi słowy, nie każde naruszenie prawa przez dyrektora jest wystarczające do zastosowania tej szczególnej formy odwołania, a jedynie takie, które powoduje konieczność natychmiastowego zaprzestania spełniania przezeń tej funkcji z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego.

Dla odwołania szefa placówki oświatowej w trybie natychmiastowym, w trakcie roku szkolnego, nie stanowi dostatecznego powodu stwierdzenie, że naruszył on przepisy ustawy o systemie oświaty, a w szkole którą zarządzał, pojawiły się nieprawidłowości. Odwołanie dyrektora musi mieć bardziej konkretne i faktyczne podstawy prawne.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.