Ograniczyć likwidację szkół w Toruniu

Stopniową likwidację dwóch szkół, do których i tak nie ma już naboru, zaproponuje radnym prezydent Torunia. Komisja powołana do oceny miejskiej oświaty rekomendowała więcej zmian, ale nie zyskały one poparcia prezydenta.
Ograniczyć likwidację szkół w Toruniu
Reorganizacja sieci szkół, opracowana przez specjalny zespół powołany przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, miała być sposobem na ograniczenie wydatków w tej dziedzinie. Zespół zaproponował m.in. przeniesienie IX Liceum Ogólnokształcącego do III LO oraz stopniowe wygaszenie II i XII LO.

Prezydent Zaleski poinformował, że będzie rekomendował radzie miasta wprowadzenie w życie tylko niektórych propozycji zespołu. "Wygaszone zostaną tylko dwie placówki - XII Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, do których i tak nie było naboru" - wyjaśnił Zaleski.

W XII Liceum Ogólnokształcącym obecnie działają dwie klasy: jedna druga i jedna trzecia. Nie ma żadnej klasy pierwszej, ponieważ w bieżącym roku szkolnym nie dokonano naboru i według planów placówka przestanie funkcjonować od września 2014 roku.

Z kolei Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ma obecnie 164 słuchaczy, ale zgodnie ze zmienionymi niedawno przepisami do końca sierpnia 2015 r. powinno zostać zlikwidowane lub przekształcone w liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Taka placówka już jednak istnieje w Toruniu, więc szkoła zostanie raczej zlikwidowana.

"Pozostałe szkoły udało się uratować, chociaż ich sytuacja także nie wygląda dobrze. Prowadziłem rozmowy z dyrektorami placówek i poczyniłem pewne ustalenia" - ujawnił Zaleski.

Dyrektor II LO zaproponował wydzielenie ze struktury szkoły segmentu składającego się z 12 sal lekcyjnych i kilku mniejszych pomieszczeń, które będzie można przeznaczyć na inne cele. Placówka ocenia także, że ma szanse na utworzenie w nowym roku szkolnym trzech klasy pierwszych.

Dyrekcja IX LO zobowiązała się do naboru każdego roku uczniów do klas pierwszych, z których powstałyby cztery oddziały. Wydzieli także jeden segment szkoły na prowadzenie innej działalności oświatowej lub niekolidującej z oświatową, a pierwsze piętro ma zostać przekazane przedszkolu, które już zajmuje jeden segment szkolnego budynku.

Jak przypomniał w czwartek Michał Zaleski, brak pieniędzy i niż demograficzny sprawiają, że finansowanie oświaty jest jednym z największych problemów samorządów. "Wydatki na szkolnictwo powinny być finansowane z subwencji oświatowej, którą samorządowi wypłaca rząd. Niestety, od lat do Torunia i wielu innych miejscowości w Polsce nie wpływa ona w pełnej wysokości" - zauważył Zaleski.

W Toruniu tylko w 2012 r. niedobory subwencji oświatowej wyniosły ok. 74 mln złotych. Jak szacują urzędnicy, w ciągu ostatnich 10 lat do gminnej kasy z budżetu państwa wpłynęło na ten cel o ponad 600 mln złotych mniej niż powinno.

Ostateczną decyzję podejmą w tej sprawie radni podczas najbliższej sesji zaplanowanej na 21 lutego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE