PARTNER PORTALU
  • BGK

Opieka i edukacja przedszkolna w raportach

  • AT    26 czerwca 2012 - 20:51
Opieka i edukacja przedszkolna w raportach

Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do lektury raportów w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” dotyczących opieki i edukacji przedszkolnej realizowanej przez polskie samorządy.
W ramach projektu Zespół Uniwersytetu Warszawskiego opracował cztery nowe raporty:

- „Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich" - Wojciecha Marchlewskiego,
- „Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej" - Pawła Swianiewicza, Joanny Krukowskiej i Marty Lackowskiej-Madurowicz,
- „Edukacja przedszkolna w wybranych krajach europejskich" - Anety Sobotki,
- „Organizacja i funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego" - Joanny Kielan.

Pierwszy z zaprezentowanych raportów zawiera charakterystykę przedszkoli funkcjonujących na obszarach wiejskich w Polsce. Jak wynika z prowadzonych przez autora badań, przedszkola wiejskie znacząco różnią się od przedszkoli funkcjonujących w miastach.

Jedną z cech różnicujących jest ta, że w gminach wiejskich istnieje wielość podmiotów, które realizują zajęcia przedszkolne. Działają w nich placówki, których organem prowadzącym jest gmina, prowadzone przez szkoły, ośrodki pomocy społecznej, osoby prywatne, organizacje pozarządowe.

Opieka przedszkolna realizowana jest nie tylko w ramach stacjonarnych placówek, ale także w innych formach edukacji, tj. ogniska przedszkolne, punkty czy zespoły.

<!-- pagebreak //-->

Wszędzie jednak tam, gdzie otwierane są przedszkola, rodzice bardzo chętnie posyłają do nich swoje dzieci. Na zakończenie, w raporcie zaprezentowano rozwiązania, które stosowane w gminach wiejskich służą zapewnieniu jak największej liczbie dzieci dostępu do edukacji przedszkolnej.

Zastosowane rozwiązania mogą być wzorem dla innych gmin, które chcą rozszerzyć ofertę edukacji przedszkolnej.

Kolejne opracowanie „Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej" to wyczerpujące studium empiryczne na temat aktualnego stanu opieki przedszkolnej w polskich gminach w kontekście realizowanej polityki samorządów.

Raport omawia m.in. takie zagadnienia jak; miejsce opieki przedszkolnej w hierarchii priorytetów polityki lokalnej, finansowanie opieki przedszkolnej (w tym opłaty), funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz bariery w rozwoju opieki przedszkolnej.

Raport autorstwa Anety Sobotki to przegląd badań na temat edukacji przedszkolnej w wybranych krajach europejskich (Francja, Włochy i Szwecja).

Systemy edukacji przedszkolnej omówione zostały w dwóch podstawowych obszarach; rozwój opieki i edukacji przedszkolnej w tym rola państwa, samorządu oraz finansowanie, drugi obszar charakteryzuje jakość edukacji przedszkolnej, w tym programy nauczania, wyrównywanie szans edukacyjnych, organizację pracy, kadrę nauczycielską i monitorowanie pracy przedszkoli.

Ostatni z zaprezentowanych raportów pokazuje różnorodność podejść do prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły i punkty) na podstawie doświadczeń trzech samorządów: Suchy Dąb (gmina wiejska, w której punkty przedszkolne finansowane są z środków POKL, a prowadzone przez koordynatorki-nauczycielki), Głuchów (gmina wiejska której punkty przedszkolne prowadzone są przez stowarzyszenie rodziców), oraz Sokółka (gmina miejsko-wiejska, która zespoły wychowania przedszkolnego finansuje z środków własnych). Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.