Opieka i edukacja przedszkolna w raportach

Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do lektury raportów w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” dotyczących opieki i edukacji przedszkolnej realizowanej przez polskie samorządy.
Opieka i edukacja przedszkolna w raportach
W ramach projektu Zespół Uniwersytetu Warszawskiego opracował cztery nowe raporty:

- „Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich" - Wojciecha Marchlewskiego,
- „Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej" - Pawła Swianiewicza, Joanny Krukowskiej i Marty Lackowskiej-Madurowicz,
- „Edukacja przedszkolna w wybranych krajach europejskich" - Anety Sobotki,
- „Organizacja i funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego" - Joanny Kielan.

Pierwszy z zaprezentowanych raportów zawiera charakterystykę przedszkoli funkcjonujących na obszarach wiejskich w Polsce. Jak wynika z prowadzonych przez autora badań, przedszkola wiejskie znacząco różnią się od przedszkoli funkcjonujących w miastach.

Jedną z cech różnicujących jest ta, że w gminach wiejskich istnieje wielość podmiotów, które realizują zajęcia przedszkolne. Działają w nich placówki, których organem prowadzącym jest gmina, prowadzone przez szkoły, ośrodki pomocy społecznej, osoby prywatne, organizacje pozarządowe.

Opieka przedszkolna realizowana jest nie tylko w ramach stacjonarnych placówek, ale także w innych formach edukacji, tj. ogniska przedszkolne, punkty czy zespoły.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE