• PARTNERZY PORTALU

Opiniowali reformę szkolnictwa. Lista zarzutów długa, są i pozytywy?

• Problemy organizacyjne, dwuzmianowość, potencjalna zmiana obwodów szkolnych, konieczność tworzenia nowych podręczników - to najważniejsze zarzuty, jakie wpłynęły  podczas konsultacji publicznych dwóch ustaw dotyczących zmiany struktury szkolnictwa.
• Część, z około 30 nadesłanych opinii związków zawodowych, stowarzyszeń, szkół, organizacji, zawiera wnioski o odstąpienie lub odroczenie reformy oświaty.
• Pozytywne strony zmian zdają się widzieć tylko uczniowie.
Opiniowali reformę szkolnictwa. Lista zarzutów długa, są i pozytywy?
MEN chce, by od 1 września 2017 r. w systemie były 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja byłyby wygaszane przez brak naboru do klas pierwszych (fot.pixabay)

W połowie września do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało dwa projekty - ustawy Prawo Oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. MEN chce, by od 1 września 2017 r. w systemie były 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja byłyby wygaszane przez brak naboru do klas pierwszych.

Wśród opinii opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji są m.in. pisma przesłane przez związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje, szkoły. Większość opinii przekazanych w ramach konsultacji publicznych odnosi się do projektowanego nowego ustroju szkolnego, czyli nowej struktury szkół.

Zarzut 1: Problemy organizacyjne i dwuzmianowość

Wśród opinii są takie, których autorzy wnioskują o wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego.

O wycofanie wnioskuje m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego. "Przedstawiając nową strukturę szkolnictwa MEN przekreśla dorobek edukacyjny polskiej oświaty z ostatnich siedemnastu lat, osiągnięcia uczniów i nauczycieli oraz zaangażowanie wspólnot lokalnych, w tym rodziców" - czytamy w opinii ZNP.

Zdaniem ZNP likwidacja gimnazjów i reorganizacja sieci szkół spowoduje pogorszenie jakości kształcenia i warunków nauczania. Przy przekształcaniu 6-letniej szkoły podstawowej w szkołę 8-letnią poważnym problemem stanie się brak pracowni przedmiotowych. Szkoły podstawowe będą liczniejsze, co spowoduje konieczność kształcenia w dwóch budynkach lub dwuzmianowość.

"Dopasowanie sieci szkół i obwodów szkolnych do nowego ustroju będzie powodowało liczne niepokoje i napięcia społeczne w lokalnych środowiskach. Potencjalna zmiana obwodów szkolnych spowoduje konieczność przenoszenia dzieci z dotychczasowych szkół do nowo tworzonych placówek oświatowych" - napisano.

ZNP zwraca też uwagę, że od roku szkolnego 2019/2020 problemy organizacyjne wystąpią również w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia - do klas pierwszych trafią uczniowie po III klasie gimnazjum i po VIII klasie szkoły podstawowej.

"Co również może prowadzić do dwuzmianowości. Poza problemami organizacyjnymi w tych szkołach wystąpią również komplikacje wywołane koniecznością realizowania dwóch różnych podstaw programowych kształcenia - starej i nowej. Ponadto utrudniony będzie dostęp kandydatów z dwóch różnych roczników do klas pierwszych wybranych szkół, gdyż liczba miejsc dla każdego z tych roczników siłą rzeczy ulegnie redukcji o połowę" - czytamy w opinii.

Czytaj też: Minister zalewska zostanie odowołana?

Zarzut 2: Redukcja zatrudnienia wśród nauczycieli

Związek zwraca też uwagę na sytuację nauczycieli.

"W kolejnych latach przemian realnym skutkiem reformy będzie masowa redukcja zatrudnienia w szkołach różnego typu, w szczególności w gimnazjach. Zdaniem ZNP, tak poważna reorganizacja struktury szkolnictwa będzie powodem zwolnień tysięcy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, nie tylko w pierwszym roku wdrażania reformy strukturalnej" - ocenia związek.

 


KOMENTARZE (11)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do Too High Bay: powiedział, co wiedział... szkoda dyskutować z osobą mającą monopol na mądrość...Czytając ten komentarz odnoszę wrażenie, że szanowny autor szkolę zna, bo kiedyś do niej chodził, ale tak naprawdę nie ma bladego pojęcia o tym, jak ona funkcjonuje dzisiaj... a że lubi czytać to, co na...pisał, to napisał... rozwiń

nauczyciel gimnazjalistów, 2016-10-25 16:32:03 odpowiedz

Zarzuty przeciwko reformie są lekko wyssane z palca. Wiele szkół podstawowych pracuje obecnie na dwie zmiany. Reforma niczego tutaj nie zmieni. Uczenie w dwóch budynkach? Pewnie tak, ale dzięki pozyskaniu budynku gimnazjum dwuzmianowość ma szansę zniknąć. Brak pracowni? Przy pracy w dwóch budynkach ...zostają pracownie po gimnazjum. W przypadku likwidacji gimnazjum, jego wyposażenie trafi do szkoły podstawowej. Nie widzę tu problemu. Poprzednia reforma zlikwidowała szkoły wiejskie, więc obwody szkół to często cała gmina. Jak się zatem zmieni obwód takiej szkoły? W dużych miastach owszem, mogą wystąpić zmiany, ale problemy organizacyjne da się rozwiązać. Jak zawsze. Redukcja etatów nauczycielskich? Tego się pewnie nie da uniknąć,nauczyciele już w tej chwili są zwalniani, ale z moich obserwacji wynika, że w pierwszej kolejności do zwolnienia idą członkowie ZNP. Gimnazja to lokalny dostęp do edukacji wyższego poziomu? Śmiem wątpić. O jakości kształcenia decyduje poziom intelektualny nauczycieli, a ten pozostawia wiele do życzenia oraz warunki materialne szkoły, a te są z reguły złe z powodu oszczędności prowadzonych przez organy prowadzące. W tym względzie reforma ma szansę poprawić poziom edukacji, jeśli zwolnieni zostaną nauczyciele rekrutowani z lokalnego układu politycznego rządzącego gminą, a pozostaną ci o najwyższych kwalifikacjach. Zmiana struktury szkolnictwa zapewne odbije się pozytywnie na wyposażeniu szkół - nowa szkoła, nowe sprzęty, plus zasoby likwidowanego gimnazjum. Podręczniki? Od 2009 r. obowiązuje nowa podstawa programowa. Wydawcy jakoś dali radę. dadzą radę i teraz. Porównując stary i nowy podręcznik, oprócz okładki nie widzę specjalnych różnic. No bo co się może zmienić w nauczaniu fizyki, geografii, chemii, matematyki? Może inne lektury na polskim, słówka z angielskiego te same, trochę więcej tematów z historii. Jakie to zmiany? Jaka rewolucja? Taka reforma to kosmetyczna zmiana, a nie reforma. rozwiń

Too High Bay, 2016-10-19 18:19:50 odpowiedz

Do Ewa Krawczyk - : Sama Pani sobie zaprzecza - jeżeli ma być więcej szkół, to znaczy, że powstaną one z gimnazjów, więc ich dyrektorzy nie powinni stracić pracy. Ale to nieprawda, bo gimnazja zbierają uczniów z 2-3 podstawówek, a po zmianie zostaną oni w swoich podstawówkach, które są najczęściej ...jednociągowe - nie ma więc uzasadnienia dla zmniejszania obwodów i tworzenia nowych. Dowożenie nie zniknie. Tylko nieliczne gimnazja samodzielne przekształcą się w podstawówki (w miastach), a zespoły będą podstawówkami i pozbędą się nadmiaru n-li przedmiotów, którzy będą n-lami objazdowymi; chemik i fizyk będą objeżdżać 3-4 szkoły żeby uzbierać etat. Dobrze jest przeanalizować całościowo sytuację w kilku konkretnych gminach i dopiero wtedy wydawać opinie. Pozdrawiam rozwiń

Wójcina, 2016-10-19 16:14:01 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE