PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne  

  • pt    2 marca 2018 - 19:34
Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne   
Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala natomiast dyrektor przedszkola (fot. men.gov.pl)

Ministerstwo Edukacji Narodowej wypowiedziało się w sprawie opłat za przedszkola, odnosząc się do ustawy o finansowaniu zadań finansowych. MEN stwierdza, że „nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat”.
  • 1 stycznia weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
  • MEN wyjaśnia jak interpretować zapisy ustawy.
  • Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia i stwierdza, że opłaty za przedszkole stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, ciągle budzi wiele pytań.

MEN opublikował wyjaśnienie, które ma rozwiać wątpliwości. 

- Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat - pisze MEN.

Czytaj też: Rekrutacja do przedszkoli 2018. Samorządy zapowiadają rekordową liczbę miejsc

Ministerstwo dodaje, że wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala natomiast dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Resort uzasadnia, że przepis art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) został wprowadzony w celu doprecyzowania charakteru prawnego opłat z tytułu wychowania przedszkolnego, a tym samym rozstrzygnięcia kognicji sądów i organów właściwych w tego rodzaju sprawach.

Jak tłumaczy MEN, w poprzednim stanie prawnym występowały co najmniej dwa poglądy na istotę tych opłat. Zgodnie z pierwszym z nich opłaty za przedszkola miały charakter „ceny”, tj. quasi-umownego wynagrodzenia za usługę. Natomiast drugi, konkurencyjny pogląd, skłaniał się ku kwalifikacji opłat za wychowanie przedszkolne jako swoistej daniny publicznej.

- Kolejne zmiany stanu prawnego na przestrzeni ostatnich kilku lat doprowadziły do dezaktualizacji stanowiska aprobującego prywatnoprawną kwalifikację roszczeń o należne i nieuiszczone opłaty za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę. W konsekwencji jeszcze przed wprowadzeniem wymienionego na wstępie przepisu uznano, że opłaty te nie są ceną, lecz szczególną należnością publicznoprawną – czytamy w wyjaśnieniu.

Właśnie w celu jednoznacznego określenia prawnego charakteru omawianych opłat oraz przesądzenia, czy w tego rodzaju sprawach zachodzi dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi, czy też są to niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, ustawodawca wprowadził w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wspomniany na wstępie przepis.

Jak dodaje MEN, w efekcie, ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Natomiast do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, z mocy art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), co oznacza, że wysokość tych opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.