PARTNER PORTALU
  • BGK

Oświata powiatowa apeluje o zmiany

  • GK    7 grudnia 2011 - 09:41
Oświata powiatowa apeluje o zmiany

Powiatowi pracownicy samorządowi, biorący udział w cyklu samodoskonalenia zarządzania usługami publicznymi metodą Grup Wymiany Doświadczeń, postulują zmiany w przepisach.
Na drugim spotkaniu grupy oświatowej, którego gospodarzem był powiat Koniński, sformułowano wnioski dotyczące prawa oświatowego.

Jak informuje Związek Powiatów Polskich, organizator Grup Wymiany Doświadczeń, powiatowi oświatowcy oczekują stosowania w algorytmie naliczania subwencji oświatowej dla powiatów – zróżnicowanych wag dla różnych zawodów i wagi dla klas dwuzawodowych (niż demograficzny wymusza takie kosztowne rozwiązania).

Czytaj też: Samorządy chcą nowego algorytmu

Po drugie, samorządowcy powiatowi uważają za niezbędne zabieganie o likwidację zapisów art. 30a Karty Nauczyciela. Obowiązek zapewnienia ustawowej średniej płacy dla nauczycieli, w całkowitym oderwaniu od ich stawki zaszeregowania i zaangażowania w pracy, skutkuje nieuzasadnionymi wydatkami z budżetu samorządu. Jednocześnie negatywnie wpływa na rynek pracy nauczycieli. Godziny ponadwymiarowe zapewniają średnią płacę nauczycieli aktualnie zatrudnionym kosztem ograniczenia zatrudniania nauczycieli poszukujących pracy.

Wskazywano także na konieczność wprowadzenia zmian w wagach subwencji oświatowej które uwzględniałyby zróżnicowane koszty kształcenia w różnych zawodach. Zmiany w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym wiążą się z projektem systemowym MEN dotyczącym tworzenia sieci współpracy poprzez tzw. Centra Rozwoju Edukacji. Szczególnie dobre zaawansowanie tych rozwiązań posiada powiat polkowicki.

Zwrócono uwagę na to, że samorządowcom brakuje wiedzy na temat praktycznego sposobu wdrażania reformy w szkołach zawodowych i ogólnokształcących. Uczestnicy zwrócili się z wnioskiem do przedstawicieli Związku Powiatów Polskich o zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli samorządów powiatowych na temat praktycznych aspektów wdrażania reformy programowej w powiatach (szkolne plany nauczania, planowanie zajęć międzyoddziałowych i pozaszkolnych, tworzenie arkuszy organizacyjnych itp.).

Grupy Wymiany Doświadczeń to cykl doradczo-szkoleniowy prowadzony dla kadry samorządowej przez trzy korporacje samorządowe: Związek Powiatów, Związek Miast i Związek Gmin Wiejskich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.