Oświatowa "S" zastrzeżenia wobec projektów ustaw dot. reformy oświaty

Projekty ustaw dot. reformy oświaty budzą zastrzeżenia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, chodzi przede wszystkim o kwestie zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników oświaty z wygaszanych gimnazjów.
Oświatowa "S"  zastrzeżenia wobec projektów ustaw dot. reformy oświaty
"S" domaga się od rządu pakietu osłonowego dla nauczycieli i pracowników oświaty (fot.: pixabay.com)

W połowie września do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało dwa projekty - ustawy Prawo Oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe.

MEN chce, by od 1 września 2017 r. w systemie były 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja byłyby wygaszane przez brak naboru do klas pierwszych. Projekty te były głównym punktem obrad Rady KSOiW.

"Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zgłosiła zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zabezpieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym wydatków związanych ze zwolnieniami" - napisał rzecznik prasowy oświatowej "S" Wojciech Jaranowski w komunikacie po posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji.

Pakiet osłonowy

Dlatego oświatowa "S" domaga się od rządu pakietu osłonowego dla nauczycieli i pracowników oświaty. Chodzi o przywrócenie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela dającego prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę wszystkim nauczycielom ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Związkowcy domagają się też wprowadzenia standardu dot. maksymalnej liczby uczniów w klasie (przy jednoczesnym określeniu warunków do podziału na grupy), rocznego płatnego urlopu szkoleniowego dla nauczycieli chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz wprowadzenia programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową. Opowiadają się również za wydłużeniem stanu nieczynnego dla nauczycieli, do 12 miesięcy.

Oświatowa "S" proponuje także wpisanie do projektu ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe zapisu, zgodnie z którym samorząd będzie miał obowiązek przekształcić wygaszane gimnazjum w inny typ szkoły (szkoła podstawowa, liceum lub technikum) lub włączyć gimnazjum do szkoły podstawowej.

Przejrzyste zasady finansowania

Ponadto "chce wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i konkursów na dyrektorów placówek oświatowych". Przypomina swoje wcześniejsze postulaty.

Chodzi m.in. o podwyżkę wynagrodzeń w oświacie o 20 proc., objęcie asystentów nauczyciela przepisami ustawy Karta Nauczyciela, finansowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających).

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do Ulicznicy do PUP: Biedna z Ciebie niedouczona osóbka. Z zazdrości ubliża innym. Kompleksy można leczyć...Ale nie wszyscy niestety nauczycielami mogą być. Zbyt wąskie horyzonty intelektualne nie pozwalają na to osobom z takim jadem jak ta zwracająca się do Boga... Tyle, że Pan Bóg Cię nie wysłucha..., raczej w stronę piekła się zwracasz.... rozwiń

intelektualista, 2016-11-04 21:33:43 odpowiedz

Do Ulicznicy do PUP: Panie Boże, spraw , by Ci wszyscy szydzący z nauczycieli popracowali w podstawówce w mojej dzielnicy.Do klasy drugiej przyszła nauczycielka i po 6 miesiącach zrezygnowała.

Inna, 2016-10-26 11:57:41 odpowiedz

Następni do uprzywilejowanej KASTY -a kto na nich ma pracować???--Zgłaszam wniosek o policzenie wszystkich UPRZYWILEJOWANYCH--zobaczymy ilu zostanie do pracy na RP

obserwator, 2016-10-22 11:42:48 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE