Partner do e-podręczników bez konkursu

Partner technologiczny projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego" wybrany zostanie spośród publicznych szkół wyższych w drodze naboru - zapowiada Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ostateczna decyzja co do wyboru ogłoszona zostanie na przełomie września i października 2012 r.
Partner do e-podręczników bez konkursu

Nowy konkurs na partnera merytorycznego, który pracować będzie nad e-podręcznikami do edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) ogłosił w poniedziałek. Partnera technologicznego, który zajmie się m.in. przygotowaniem platformy do publikacji, ORE zamierza wybrać spośród publicznych szkół wyższych.

Czytaj też: Konfliktowy e-podręcznik

"Obecnie trwa poszukiwanie uczelni publicznych, które miały doświadczenie w tworzeniu złożonych systemów e-learningowych lub podręczników multimedialnych. Następnie, będą prowadzone rozmowy na temat ich potencjału. Przy wyborze Partnera spośród szkół wyższych będą brane pod uwagę wszystkie obligatoryjne kryteria wymienione w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kryterium dodatkowe, tj. wstępna koncepcja realizacji projektu, m.in. harmonogramu prac" - powiedział Krzysztof Wojewodzic, koordynator projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego".

Czytaj też: Burza wokół e-podręczników trwa

Chociaż Ministerstwo Edukacji i podlegający mu ORE zrezygnowały z otwartego konkursu na partnera technologicznego, podstawowe kryteria wyboru będą zbliżone do warunków konkursu, który został unieważniony w lipcu. Tym razem jednak nabór ograniczony będzie do publicznych szkół wyższych.

Po ogłoszeniu w połowie czerwca wyników pierwszego konkursu część startujących w nim firm zaczęła sugerować w mediach, że spółka, która miała zostać partnerem technologicznym może nie podołać projektowi. Jako główne powody podawano politykę informacyjną firmy dotyczącą finansów, małą znajomość branży e-learningu oraz brak odpowiedniej kadry.

Na początku lipca minister edukacji Krystyna Szumilas wysłała do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie specjalną kontrolę, która miała zbadać "możliwe nieprawidłowości towarzyszące wyborowi partnera technologicznego" projektu e-podręcznika. 23 lipca konkurs na partnerów projektu unieważniono.

"Procedura otwartego naboru partnerów projektów systemowych realizowanych przez ORE została uzupełniona w obszarach, w jakich mogły pojawiać się różnice w sposobie interpretacji obowiązujących przepisów wewnętrznych" - powiedział Wojewodzic.

Według niego szczegółowo określono sposoby postępowania m.in. w wypadku, gdy kilka ofert otrzyma taką samą liczbę punktów czy gdy wystąpi konieczność ponownej oceny złożonych ofert. Określono też termin przekazania informacji o wynikach rozpatrzenia odwołania (nie później niż w terminie 3 dni od momentu rozpatrzenia) i doprecyzowano kryteria wyboru. Poprawiono też wzór karty oceny formalnej ułatwiając uzupełnianie przez oferentów ewentualne braki formalne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Dla mnie forma bezkonkurencyjna jest BEZKONKURENCYJNA!!!!!

pracuś, 2012-08-21 22:22:13 odpowiedz

partner bez konkursu zapewne dlatego, że ten partner jest bezkonkurencyjny!!!!!!!!!

OWOCUDO, 2012-08-21 22:16:27 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE