PARTNER PORTALU
  • BGK

Partner do e-podręczników bez konkursu

  • PAP    21 sierpnia 2012 - 18:09
Partner do e-podręczników bez konkursu

Partner technologiczny projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego" wybrany zostanie spośród publicznych szkół wyższych w drodze naboru - zapowiada Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ostateczna decyzja co do wyboru ogłoszona zostanie na przełomie września i października 2012 r.
Nowy konkurs na partnera merytorycznego, który pracować będzie nad e-podręcznikami do edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) ogłosił w poniedziałek. Partnera technologicznego, który zajmie się m.in. przygotowaniem platformy do publikacji, ORE zamierza wybrać spośród publicznych szkół wyższych.

Czytaj też: Konfliktowy e-podręcznik

"Obecnie trwa poszukiwanie uczelni publicznych, które miały doświadczenie w tworzeniu złożonych systemów e-learningowych lub podręczników multimedialnych. Następnie, będą prowadzone rozmowy na temat ich potencjału. Przy wyborze Partnera spośród szkół wyższych będą brane pod uwagę wszystkie obligatoryjne kryteria wymienione w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kryterium dodatkowe, tj. wstępna koncepcja realizacji projektu, m.in. harmonogramu prac" - powiedział Krzysztof Wojewodzic, koordynator projektu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego".

Czytaj też: Burza wokół e-podręczników trwa

Chociaż Ministerstwo Edukacji i podlegający mu ORE zrezygnowały z otwartego konkursu na partnera technologicznego, podstawowe kryteria wyboru będą zbliżone do warunków konkursu, który został unieważniony w lipcu. Tym razem jednak nabór ograniczony będzie do publicznych szkół wyższych.

Po ogłoszeniu w połowie czerwca wyników pierwszego konkursu część startujących w nim firm zaczęła sugerować w mediach, że spółka, która miała zostać partnerem technologicznym może nie podołać projektowi. Jako główne powody podawano politykę informacyjną firmy dotyczącą finansów, małą znajomość branży e-learningu oraz brak odpowiedniej kadry.

Na początku lipca minister edukacji Krystyna Szumilas wysłała do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie specjalną kontrolę, która miała zbadać "możliwe nieprawidłowości towarzyszące wyborowi partnera technologicznego" projektu e-podręcznika. 23 lipca konkurs na partnerów projektu unieważniono.

"Procedura otwartego naboru partnerów projektów systemowych realizowanych przez ORE została uzupełniona w obszarach, w jakich mogły pojawiać się różnice w sposobie interpretacji obowiązujących przepisów wewnętrznych" - powiedział Wojewodzic.

Według niego szczegółowo określono sposoby postępowania m.in. w wypadku, gdy kilka ofert otrzyma taką samą liczbę punktów czy gdy wystąpi konieczność ponownej oceny złożonych ofert. Określono też termin przekazania informacji o wynikach rozpatrzenia odwołania (nie później niż w terminie 3 dni od momentu rozpatrzenia) i doprecyzowano kryteria wyboru. Poprawiono też wzór karty oceny formalnej ułatwiając uzupełnianie przez oferentów ewentualne braki formalne.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • pracuś, 2012-08-21 22:22:13

    Dla mnie forma bezkonkurencyjna jest BEZKONKURENCYJNA!!!!!
  • OWOCUDO, 2012-08-21 22:16:27

    partner bez konkursu zapewne dlatego, że ten partner jest bezkonkurencyjny!!!!!!!!!